โลกเราจะเป็นอย่างไร หากถูกปกคลุมไปด้วยมลภาวะทางอากาศ ควันพิษ ฝุ่นละออง PM2.5 และเมื่อถึงวันนั้น เราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างไร หรืออากาศที่บริสุทธิ์จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาและพกพาออกจากบ้าน หรือการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่แตกต่างจากในหนังไซไฟที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้า อุปกรณ์ป้องกันเพื่อช่วยให้เราหายใจได้เมื่อต้องเดินทางออกไปยังโลกภายนอก The Momentum จำลองโลกในอนาคตที่เต็มไปด้วยฝุ่นพิษและการใช้ชีวิตที่ต้องพกอากาศบริสุทธิ์ออกจากบ้าน ผ่านภาพถ่ายแฟชั่นเซ็ตนี้ เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักว่า นี่อาจจะเป็นอนาคตในอีกไม่ไกลของมนุษยชาติ  

ภาพ : รวินทร์ สุจฉายา

ผู้ช่วยช่างภาพ : ธนศิลป์ มีเพียร, พีรวัส คำคูณมงคล

แบบ : วุฒิกร เชิญศิริ

Tags: , , ,