6 ใน 10 คนของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีหนังสืออยู่ที่บ้านไม่ถึงสามเล่ม ส่วนเด็กที่มีหนังสือเด็กอยู่บ้านมากกว่า 10 เล่มนั้น มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น

ข้อมูลนี้ได้มาจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558-2559 โดยการสนับสนุนของยูนิเซฟ สะท้อนให้เห็นว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ก็ยิ่งเข้าถึงหนังสือได้น้อยลงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

ด้วยเหตุนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดตัวแคมเปญ ‘เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read’ รณรงค์ให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และเดินหน้าโครงการ ‘ห้องสมุดเคลื่อนที่’ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหนังสือเด็กในบ้าน และการขาดทักษะอ่านเขียนของเด็กในครอบครัวที่ยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และร่วมสนับสนุนกิจกรรม อ่านสัปดาห์ละเล่ม (A Book A Week) ในโรงเรียนนำร่อง 

อานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กล่าวว่า “หนังสือเล่มแรกๆ ที่สนุกสนานและดึงดูดใจเด็กๆ จะมีส่วนสำคัญให้มีนิสัยรักการอ่านเมื่อเติบโตขึ้น ยิ่งเด็กได้อ่านหนังสือมาก ทักษะการอ่านก็จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย การส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนความเท่าเทียมในการอ่านจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สังคมควรตระหนักถึงความสำคัญ”

สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า “เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรมระดมทุนนำเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ส่งมอบเงินที่ลูกค้าร่วมบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมกว่า 37 ล้านบาท พร้อมส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 5 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็กๆ ในประเทศไทย”

ทั้งนี้ โครงการเด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read เป็นโครงการที่ยูนิเซฟร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อเข้าถึงเด็กและโรงเรียน โดยจะจัดหาหนังสือเด็กที่เหมาะสมตามช่วงอายุ ที่มีสาระน่าสนใจ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีหนังสือไม่กี่เล่มหรือไม่มีหนังสือเลย โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดอบรมแก่ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้เด็กด้วย

ผู้สนใจสามารถร่วมแคมเปญ Every Child Can Read ได้แล้ววันนี้ ผ่านแฮชแท็กของกิจกรรม #อ่านสัปดาห์ละเล่ม หรือสนับสนุนแคมเปญได้ผ่านการบริจาคทาง CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และกล่องบริจาคที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง www.unicef.or.th/abookaweek

 

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์

Tags: , ,