เวลาประมาณ 15.30 น. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงต่อสื่อมวลชนใน 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ได้จัดอบรมว่าที่ ส.ส. ใหม่ของพรรค เพื่อซักซ้อมการทำงานในฐานะผู้แทน และเพื่อเฉลิมฉลองและให้กำลังใจว่าที่ ส.ส. ทุกคน และที่สำคัญเชิญชวนให้ว่าที่ ส.ส ทั้งหมด ลงนามในสัตยาบันร่วมกัน โดยสัตยาบันนี้ยึดถือจุดยืนของพรรค และคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน สัตยาบันดังกล่าวมีข้อตกลงทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

1.สนับสนุนและผลักดันบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามมติของพรรคอนาคตใหม่ และไม่เสนอชื่อ หรือเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของ คสช.
2.สนับสนุนและผลักดันการล้มล้างผลพวงรัฐประหารของคณะ คสช.
3.สนับสนุนและผลักดันให้มีการปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
4.ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ร่วมกัน
5.ต่อสู้ร่วมกันจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยแท้จริง

ปิยบุตรยังกล่าวอีกว่า ถ้ามีพรรคการเมืองหรือบุคคลใดพยายามติดต่อว่าที่ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ ให้ฝ่าฝืนสัตยาบันดังกล่าว จะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของ ส.ส. มาตรา 46 ที่ระบุว่า ผู้ใดเสนอให้ หรือเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อที่จะดำรงมาซึ่งตำแหน่งทางการเมือง มีโทษจำคุก 10-20 ปี และเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิต

ประเด็นที่สอง ปิยบุตรชี้ว่า วิธีการคิดคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่อมีเพียงวิธีเดียว ซึ่งผู้เขียนรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 โดย ปิยบุตรยืนยันว่าถ้ายึดตาม พ.ร.ป. ดังกล่าว พรรคอนาคตตใหม่จะได้รับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 57 คน รวมกับ ส.ส. เขต 30 คน เป็นทั้งสิ้น 87 คน และพรรคเสรีรวมไทยจะได้รับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 11 คน

ประเด็นที่สาม พรรคอนาคตใหม่เรียกร้องให้ กกต. เปิดคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อนำคะแนนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่มีอยู่ในมือของพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่เห็นใจ กกต. เนื่องจาก กกต. คล้ายตกเป็นเชลยสังคม และโดนโจมตีจากหลายฝ่าย อนาคตใหม่จึงขอเรียกร้องให้ กกต. เปิดเผยข้อมูลจากทุกหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด เพื่อลดความคลางแคลงใจของสังคม และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่โปร่งใส

ก่อนหน้านี้ ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ระบุว่า ในวันที่ 3 เมษายนนี้ เวลา 13.30 น. พรรคเชิญว่าที่ ส.ส.เขต 97 คน และว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการทำงานของพรรค ในช่วงระหว่างที่ กกต. ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อจากมาตรา 91 รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบกับมาตรา 128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  ว่า พปชร. จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ 19 คน

ส่วนเรื่องการหารือกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การจัดตั้งรัฐบาลยังมีเวลาถึงวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งพรรคจะต้องรอคะแนนอย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งแน่นอนว่าต้องผ่านพ้นช่วงพระราชพิธีสำคัญไปก่อนจึงจะมีการหารือต่อไป

ขณะที่กิจกรรมล่าชื่อถอดถอน กกต.ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างคึกคัก ทั้งที่ มอ.หาดใหญ่ ม.วลัยลักษณ์ ม.พะเยา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และ ม.มหาสารคาม ส่วนใน change.org นั้น ปัจจุบัน มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 833,000 ราย

ด้านเพจเฟซบุ๊ก คนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มอส. ระบุว่า ล่าสุด มีกลุ่มนักศึกษานักกิจกรรม ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ประณามและเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพ และขาดความโปร่งใส ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันแล้ว 26 เครือข่าย ได้แก่

1. สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)
2. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. องค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
6. องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. เครือข่ายเยาวชนปกป้ปงสิทธิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15. กลุ่มนักกฏหมายอาสา-Law Long Beach
16. กลุ่มโกงกาง
17. กลุ่ม 5 สหายแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. พรรคเสรอินทนิล – Freedom of Maejo
19. องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20. สภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
21. สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23. สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
22. องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนและสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทั้ง 15 คณะ
23. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
24. สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ
25. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
24. สโมสรนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25. สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต
26. สภานักศึกษา และองค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ที่มาบางส่วนจาก:

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

 

Tags: , ,