23 เมษายน 2562 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้เลขาฯ กกต. แจ้งข้อกล่าวหา รับฟังพยานหลักฐาน และดำเนินการไต่สวน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ

สืบเนื่องจากกรณีที่มีผู้ร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือครองหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงผ่านเอกสารว่า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000

การไต่สวนครั้งนี้ เกิดจากที่มีผู้ร้องว่าการถือหุ้น ทำให้นายธนาธรเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98 (3) และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 42 (3) อันเป็นการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏฺิบัติตามเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

ทั้งนี้ การเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับสาม จากคะแนนเสียงราว 6,265,950 คะแนน ซึ่งอาจมีที่นั่งราว 80 – 87 ที่นั่งในสภา โดยพรรคอนาคตใหม่ชูนโยบายเรื่องการต่อต้านการรัฐประหาร และไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

ที่มาภาพ: Soe Zeya Tun / REUTERS

 

Tags: , , ,