วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) กกต. รับรองผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขตทั้งหมด 10,792 รายชื่อจาก 81 พรรค และไม่รับรอง 389 รายชื่อจาก 55 พรรค

ผู้สมัครของพรรค “เพื่อนไทย” คุณสมบัติไม่ผ่านจำนวนถึง 153 คน ส่วนพรรคอื่นๆ เช่น พรรคประชาชาติ คุณสมบัติไม่ผ่าน 11 คน พรรคพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย และอนาคตใหม่ กกต. ไม่รับรองพรรคละ 2 คน พรรคไทยรักษาชาติและพรรคประชาธิปัตย์ กกต.ไม่รับรองพรรคละ 1 คน

ปัญหาที่ทำให้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่าน มีทั้งกรณีที่พรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และมีกรณีที่เป็นสมาชิกพรรคน้อยกว่า 90 วัน ผู้สมัครไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเลย หรือเป็นสมาชิกพรรคมากกว่าหนึ่งพรรคการเมือง

ส่วนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้น มี 77 พรรคการเมือง 77 พรรคส่งรายชื่อรวมจำนวน 2,917 คน โดย กกต.ประกาศรับรอง 2,810 คน โดยไม่รับรอง 107 คน เช่น พรรครวมพลังประชาชาติไทย 10 คน พรรคกรีน 3 คน พรรคอนาคตใหม่ 3 คน พรรคประชาชาติ 2 คน ฯลฯ

ผู้สมัครส.ส.ที่ถูกตัดสิทธิสมัครจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในเวลา 7 วันนับจากวันประกาศรายชื่อ เพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 49 และมาตรา 59 ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

สำนักงานกกต. แจ้งว่า ได้นำรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขตทั้งหมดไปปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ที่สนใจอยากทำการบ้านเกี่ยวกับผู้สมัคร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยตั้งแต่วันนี้