ตั้งแต่การซื้อขายออนไลน์มาแรง การส่งออกผลไม้สดอย่างทุเรียนจากแหล่งเพาะปลูกไปยังประเทศจีนก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ ซึ่งก็ยิ่งกระตุ้นความต้องการในการบริโภคทุเรียนมากขึ้น จนทำให้แหล่งส่งออกทุเรียนขนาดใหญ่อย่างมาเลเซียก็ต้องขยายของพื้นที่เพาะปลูก

และไม่น่าเชื่อว่า ความฮิตของทุเรียนส่งผลกระทบไปถึงเสือที่ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ป่าในเขตเราบ์ รัฐปะหัง เพราะขณะนี้ มีการเผาและแผ้วถางป่าเพื่อปลูกทุเรียนพันธุ์มูซังคิง (Musang King) ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งทุเรียน แถมป่าละแวกนี้ยังเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากจีนและสิงคโปร์ที่รักทุเรียน ที่เรียกว่า ‘ทุเรียนทัวร์’

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เริ่มมีร่องรอยการเผาป่าบนยอดเขา ในพื้นที่ฮูลู เซ็มปัน (Hulu Sempan) ทั้งที่ก่อนหน้านี้ พื้นที่ขนาด 12,130,000 ตารางเมตรนี้ถูกกำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของเสือมาลายันที่พบได้เฉพาะบริเวณคาบสมุทรมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเท่านั้น เสือมาลายัน ซึ่งมีเหลืออยู่น้อยกว่า 300 ตัวในโลกถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (critically endangered)

ที่ผ่านมาการปลูกปาล์มน้ำมันก่อให้เกิดการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เช่น ลิงอุรังอุตัง นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกังวลว่าการเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนก็จะทำลายเสือที่ใกล้สูญพันธุ์ในแบบเดียวกัน ซิติ ซูไรดาห์ (Siti Zuraidah) จากองค์กร WWF มาเลเซีย กล่าวว่า “การเคลียร์พื้นที่ในฮูลู เซมปัน ทำให้ผืนป่าขนาดใหญ่แตกกระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า”

ท้ายที่สุด ฮูลู เซมปันจะถูกแบ่งออกไปปลูกทุเรียนของบริษัทเปอร์บาดานัน เซเทาซาฮา เกราจัน (Perbadanan Setiausaha Kerajaan) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน

ขณะเดียวกัน จำนวนนักท่องเที่ยว ‘ทุเรียนทัวร์’ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการก่อสร้างที่พักแรมเพิ่มขึ้น และมาพร้อมกับปัญหาการจราจร โดยเฉพาะช่วงที่ทุเรียนออกลูก ชาวบ้านในพื้นที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สิบปีที่ผ่านมา การส่งออกทุเรียนสดไปยังประเทศจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 26% ต่อปี ในปี 2016 การส่งออกมีมูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของโลก มีการส่งออกทุเรียน 402,661 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 495 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่ หรือกว่า 303,430 ตัน มูลค่า 394 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นทุเรียนที่ส่งไปยังประเทศจีน

 

ที่มา:

Tags: , , , , , ,