วันที่ 13 มีนาคม เวลาประมาณ 9.30 น. เครือข่ายภาคประชาชน นักศึกษา ประชาชน หลายร้อยคน ในนามเครือข่าย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. นัดรวมตัวกันบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชร ก่อนที่จะเดินเท้าพร้อมกันไปยังอาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

คณะผู้จัดงานได้อ่านแถลงการณ์เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดสำคัญคือ 

  1. ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นจากประชาชนว่า ควรจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 
  2. ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง โดยต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตลอดกระบวนการ 
    1. แก้ไขมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้อาศัยเสียงเห็นชอบจากรัฐสภาเพียงครึ่งเดียว 
    2. ให้เขียนบทเฉพาะกาลในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า ให้นำรัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้ เพื่อจัดการเลือกตั้ง และให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป
    3. หลักจากยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้มีการจัดทำประชามติรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ครช. กล่าวต่อว่า ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีประเด็นที่ควรต้องสนับสนุนสองประเด็นใหญ่คือ หนึ่งสร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเรื่องความมั่นคงมาอ้างเพื่อจำกัดเสรีภาพ ประชาชนต้องสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และต้องมีการสร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ พัฒนาประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิชุมชน 

และประเด็นที่สอง สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน โดยต้องกำหนดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง และเป็นสมาชิกรัฐสภา การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียว และต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร

มวลชนที่เดินทางมาร่วมขบวน แต่งกายด้วยเสื้อสีดำเป็นส่วนใหญ่ และมาพร้อมป้ายข้อความต่างๆ อาทิ รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชน, #ค่าเทอมลูกก็ต้องหา คสอ.ภรรยาก็ต้องซื้อ เลยต้องขอเมียมาไล่รื้อ รัด’นูนโคตรซื่อบื้อไม่เห็นหัว “ประชาชน”!!!, #กูสั่งให้มึงแก้รัฐธรรมนูญ รวมถึง ‘ชั่ย’ ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่จะเดินเท้าถึงรัฐสภาในเวลาประมาณ 11.00 น. 

ทั้งนี้มี พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นผู้รับหนังสือ โดยเขากล่าวว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวบรวมและเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนอยู่ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะนำข้อเสนอของ ครช. เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ โดยเบื้องต้นจะทำรายงานสรุปให้เสร็จภายในเดือนเมษายน เพื่อรีบบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมในสมัยหน้า

 

อ้างอิง:

https://www.matichon.co.th/politics/news_2051295

https://www.thairath.co.th/news/politic/1794071

https://www.thaipost.net/main/detail/59653

 

ภาพ: ฐิตินันท์ เสมพิพัฒน์

Tags: , ,