อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกำลังตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำกลับมาใช้ใหม่ หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการสร้างขยะที่ทำลายโลก

เรามีเสื้อที่ทำจากเนื้อผ้าที่ยั่งยืนไปแล้ว มีรองเท้าที่ผลิตมาจากเส้นใยที่ได้จากขยะและขวดพลาสติก แต่จะดีแค่ไหนถ้าสิ่งที่อยู่บนตัวเรานั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รวมไปถึงชุดชั้นในด้วย ล่าสุด เราก็ได้สิ่งนั้นมาแล้ว

แบรนด์ชุดชั้นในและแอคทีฟแวร์จากประเทศออสเตรเลีย Bella Bodies เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พยายามหาทางผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากที่สุดมากว่า 10 ปี ทั้งการใช้ผ้าที่ยั่งยืน หรือแม้กระทั่งการใช้เส้นใยจากไผ่และพืชอื่นๆ ในการสร้างสรรค์เนื้อผ้า

โดยล่าสุด Bella Bodies ได้นำเอาเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลีที่เรียกว่า Amni Soul Eco ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการผลิตเส้นใยและเนื้อผ้าที่สามารถย่อยสลายได้ แม้ในการฝังกลบ โดยเส้นใยไฟเบอร์จากเนื้อผ้าที่ทำจากเทคโนโลยี Amni Soul Eco จะสามารถย่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์ได้ภายในเวลา 5 ปี ในขณะที่ชุดชั้นในทั่วไปซึ่งมีส่วนประกอบของเส้นใยสังเคราะห์นั้นจะใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 50 ปีเลยทีเดียว

ที่สำคัญเส้นใยที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากเทคโนโลยี Amni Soul Eco ยังปราศจากสารที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายใดๆ อีกด้วย แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการสำหรับส่วนที่แนบชิดร่างกายมากที่สุด ไม่เพียงแค่นั้นเส้นใยจากเทคโนโลยี Amni Soul Eco นี้ยังให้สัมผัสที่อ่อนนุ่ม แห้งเร็วอีกด้วย

โดยแบรนด์ Bella Bodies นำเอาเนื้อผ้าจากเส้นใยเทคโนโลยีนี้มาใช้ทำทั้งชุดชั้นใน ชุดนอน เลาจน์แวร์ และแอคทีฟแวร์ นอกจากนี้ Bella Bodies ยังทำงานร่วมกับองค์กร 1% for the Planet ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ทำงานด้านการสร้างนโยบายและแผนงานให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม 

อ้างอิง

https://www.bellaeco.com.au/blogs/posts/introducing-bella-eco 

https://fashionjournal.com.au/fashion/undies-bras-completely-biodegradable/ 

ภาพ : Bella Bodies

Tags: ,