คณะละครบีฟลอร์ เชิญชวนใครก็ตามที่นิยามตัวเองว่าเป็นหญิง มาเข้าร่วมเวิร์กช็อป-ออดิชั่น การแสดง VESSEL: A research-performance project โดย ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ และรับสมัครไม่เกิน 30 คน โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางการแสดงมาก่อน

หากคุณนิยามตัวเองว่าเป็นหญิง (female หรือ feminine) และรู้สึกว่าร่างกายของคุณได้รับผลกระทบจากความเป็นไปของชีวิตและสังคม หรือรู้สึกว่ามีบางมุม บางเรื่อง ของร่างกายตัวเองที่คุณไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ ถูกปิดไว้ หรือไม่กล้าจะมองเห็น รวมถึงหากคุณสงสัยหรือสนใจจะลองทำความรู้จักและค้นหาตัวเองในเชิงร่างกาย จิตใจ และการเคลื่อนไหว 

เวิร์กช็อป-ออดิชั่นครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อค้นหาผู้เข้าร่วมกระบวนการในโครงการระยะยาวซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการค้นหา เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ ซ้อม และประกอบเป็นการแสดง โดยมีผู้ร่วมกระบวนการเป็นผู้ที่นิยามตัวเองว่าเป็นหญิงทั้งหมด ภายใต้บทสนทนาที่เริ่มต้นจาก “ชีวิตของคุณและสังคมที่คุณอยู่ ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในร่างกายอันเป็นหญิงของคุณ”

ในกระบวนการกลุ่ม อาจมีการค้นลึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวในอดีต อารมณ์ความรู้สึก สังคม การเมือง เพศ และร่างกาย ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันเรื่องราวหรือความคิดเห็นในขอบเขตที่เหมาะสมกับตัวเองได้

เวิร์กช็อป-ออดิชั่น จัดขึ้นที่ Creative Industries เพชรบุรีตัดใหม่ โดยจัดตามตารางเวลาดังนี้

13-14 กุมภาพันธ์ เวลา 19:00-21:00 น.
15-16 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00-18:00 น.

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://drive.google.com/file/d/1vrIRM-sd5SnKosQIw_UrFGUi5guXmdwq/view?fbclid=IwAR0kTOoHreAuAxrcHpFJL7iKki0yEqZ84HxfGkZJEIAwIPWMXiWqokZ-1jU

กรอกใบสมัครที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdV7kxlXlUhAWkOy8jadNuoUj7Y64WlcYJQetNXFEtvb5j7Q/viewform