การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน 2019 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากวาระการประชุมและข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการชูแนวคิด การจัดการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการให้ความสําคัญต่อทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ที่แสดงให้เห็นผ่านความพยายามลดการใช้ทรัพยากรและลดการใช้พลาสติก รวมไปถึงความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้

Tags: , ,