The Momentum Feature

ศาสนาประจำชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักพหุวัฒนธรรมนิยม

กระแสการผลักดันให้พุทธศาสนามีฐานะเป็นศาสนาประจำชาติรัฐธรรมนูญ ทำให้ต้องหันมาสำรวจ 'หลักพหุวัฒนธรรมนิยม' ซึ่งมุ่งส่งเสริมการแสดงความยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างคนหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงการยอมรับในระดับนโยบายรัฐ...

​รูปแบบของกำแพง : กำแพงระหว่างความศิวิไลซ์และความบ้า (1)

งานของ มิเชล ฟูโกต์ เรื่อง ความบ้าและกระบวนการทำให้เกิดความศิวิไลซ์ฯ เขามองว่า ความบ้าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เขาศึกษาความบ้า มิใช่คนบ้า นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมไม่สนใจงานเขียนชิ้นนี้มากเท่าไรนัก ...

แก้ว

สวนของแก้วเป็นสวนออร์แกนิกที่ปลูกทุเรียนโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ป้ายยา ไม่แช่เอ็มร้อย และไม่มีทุเรียนอ่อน เพราะเขาปล่อยให้ทุเรียนแก่แล้วค่อยตัด มันจึงอร่อยอย่างที่ธรรมชาติให้มา...

‘แมลง’ สัตว์กู้โลก ปากท้องของอนาคต ตอน เมื่อแมลงขึ้นโต๊ะหรู

ตอนสุดท้ายของ ‘แมลง’ สัตว์กู้โลก ปากท้องของอนาคต จะมาเล่าถึงการนำแมลงมาขึ้นโต๊ะ ทำเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศส-อิตาเลียนในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งของร้านอาหาร Insects in the Backyard ร้านอาหารแมลงแห่งแรกในเมืองไทย ที่โครงการช่างชุ่ย...

‘แมลง’ สัตว์กู้โลก ปากท้องของอนาคต ตอน ‘การเดินทางของแมลงสู่ความเป็นสากล’

จริงๆ แล้ว ‘แมลง’ ที่เราเห็นคุ้นตาผ่านการทอดขายแบบสำเร็จรูปตามรถเข็นตามแหล่งท่องเที่ยวดังๆ มีเส้นทางย้อนกลับไปที่ตรงไหน ก่อนที่จะเข้าปากเราอย่างเอร็ดอร่อย...

เราต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองแค่ไหน

จริงไหมว่าถ้ามีประกันสุขภาพ 'ฟรี' จะทำให้คนไม่ดูแลสุขภาพ ถ้าอย่างนั้น เราควรมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีหรือไม่ หรือใครควรต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของเรา...