สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนจะตัดสินใจจ้าง ‘ฟรีแลนซ์’

หนึ่งในแนวคิดการสร้างทีมในปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยมคือ การปรับขนาดของทีมให้มีความ ‘เล็ก’ ที่สุด แต่รีดความสามารถของการทำงานออกมาให้ได้ ‘มากที่สุด’ เพื่อจะลดทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานและขนาดของทีมที่อาจใหญ่เกินความจำเป็น โดยแทนที่ตำแหน่งงานที่ขาดหายไปด้วยการจ้างพนักงานในรูปแบบของ ‘สัญญาจ้างชั่วคราว’ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ‘ฟรีแลนซ์’ นั่นเอง แต่ว่าการทดแทนตำแหน่งที่หายไปภายในทีมด้วยการจ้างฟรีแลนซ์นั้น กลับมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องชั่งน้ำหนักดูให้ดีก่อนจะตัดสินใจ 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีแพลตฟอร์มสำหรับเลือกใช้งานเหล่า ‘ฟรีแลนซ์’ อย่าง Upwork, Fastwork หรือ Freelance.com ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เราสามารถย่นเวลาในการตามหาฟรีแลนซ์ที่จะมาช่วยงานภายในบริษัทของเราได้ง่ายดายขึ้น แต่ต้นทุนในการจ้างฟรีแลนซ์ยังคงเป็นสิ่งต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะต้นทุนที่แพงที่สุดของเราก็คือ ‘เวลา’ นั่นเอง

หนึ่งในสิ่งที่คนทำงานควรจะมีคือ การทราบบริบทของงานนั้นๆ และมีความเข้าใจเป้าหมายตรงกัน ทีมที่ใช้เวลาร่วมกันมาในระยะเวลาหนึ่งย่อมเข้าใจถึงขั้นตอน ความเร็วในการทำงาน และบริบทของเนื้องานของทีม แต่การเข้ามาของ ‘ฟรีแลนซ์’ หรือพนักงานชั่วคราว ย่อมต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสิ่งที่กล่าวมา ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนโครงสร้างการทำงานให้คนที่เข้ามาใหม่อย่างฟรีแลนซ์เข้าใจถึงเป้าหมายแท้จริงของการทำงาน เพื่อไม่ให้โครงการที่กำลังทำอยู่ล่าช้าไป

นอกเหนือไปจาก ‘เวลา’ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแล้ว การจ้างฟรีแลนซ์แบบเป็นครั้งคราวยังอาจจะมีต้นทุนสูงกว่าการจ้างพนักงานประจำอีกด้วย โดย แอนดรูว์ แอนเดอร์สัน (Andrew Anderson) ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ เคยเขียนบทความลงในเว็บไซต์ Nomad Capitalist ว่าการเลือกใช้งาน ‘ฟรีแลนซ์’ เป็นสิ่งที่เขาจะไม่เลือกทำเป็นอันขาด สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญสูงภายในทีม

เขายังกล่าวด้วยว่า อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาคือ ข้อจำกัดในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการมอบหมายงานให้กับพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานประจำ หมายความว่าตารางชีวิตของฟรีแลนซ์คนนั้นย่อมแตกต่างไปจากคนในทีมเดียวกัน การตรวจสอบงานหรือการพูดคุยทำความเข้าใจจึงทำได้ยากยิ่งขึ้น และในประสบการณ์ส่วนตัวของแอนดรูว์ยังพบว่า ฟรีแลนซ์จะรับผิดชอบเพียงแค่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่ได้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาแต่อย่างใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้องานเกิดขึ้น อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินงอกขึ้นมาได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าการใช้งานฟรีแลนซ์จะมีแต่ข้อเสียเสมอไป เพราะหากงานที่มอบหมายไม่ได้มีมากมายเสียจนรู้สึกว่าต้องจ้างพนักงานประจำ หรือหากเป็นการทดลองเปิดธุรกิจใหม่ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ดีหรือเปล่า การใช้พนักงานในรูปแบบสัญญาจ้างชั่วคราวก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว

ภาพ: Getty Images

ที่มา:

https://www.project-resource.co.uk/blog/2016/10/why-companies-shouldnt-be-reluctant-to-hire-freelance-staff 

https://www.tombasgil.com/blog-all/2019/7/10/6-reasons-you-should-not-hire-a-freelancer 

https://www.inc.com/russ-fujioka/5-easy-ways-to-know-if-your-company-needs-freelance-help.html 

https://nomadcapitalist.com/entrepreneurs/hire-freelancers/ 

Tags: ,