แม้ว่าในการทำงานหน้าที่ของพนักงาน คือการทำภาระงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนออฟฟิศ คือสถานที่สำหรับการอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานของพนักงานเพียงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม พนักงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่ในออฟฟิศถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน ก็จำเป็นต้องได้รับการอำนวยความสะดวกในปัจจัยขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องการกิน

ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นที่บริษัทต้องพิจารณาการจัดเตรียมอาหารสำหรับเป็นสวัสดิการ เพราะนอกจากพนักงานจะได้เติมพลังงานเพื่อทำงานต่อแล้ว บริษัทก็ยังได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน เพราะในปัจจุบันมีการทำแบบสำรวจและพบว่า การมีอาหารในออฟฟิศสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์การทำงานของพนักงานได้

เนื่องจากการมีอาหารในออฟฟิศสามารถสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยอ้างอิงจากแบบสำรวจโดยเว็บไซต์ Edenredbenefits.com จากการสำรวจพนักงานออฟฟิศจำนวน 1,000 คน พบว่าหลังจากบริษัทมีการจัดเตรียมอาหารไว้ให้กับพนักงาน พวกเขามีความพึงพอใจต่อองค์กรที่ทำงานอยู่จาก 56% กลายเป็น 67% โดยเฉลี่ย

พนักงานในการสำรวจยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากความสัมพันธ์ต่อองค์กรที่ดีขึ้นแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะการมีอาหารให้รับประทานในออฟฟิศ โดยเฉพาะการมีอาหารมื้อเที่ยง จะช่วยให้ช่วงพักกินอาหารระหว่างวันนั้น เพื่อนร่วมงานจะมีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากภาระงานในระหว่างวัน

และจะดีมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่ออาหารเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงาน

จากบทความของนิตยสาร Forbes ระบุว่า การที่พนักงานได้รับโภชนาการที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพลังสำหรับทำงานระหว่างวันได้อย่างเต็มที่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นถึง 25%

กลับกันรายงานจาก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) อ้างว่าการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ สามารถลดประสิทธิภาพของพนักงานลงได้ถึง 20% และโภชนาการที่ไม่ดียังส่งผลต่อความเครียด อาการเจ็บป่วย การขาดงาน และความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในออฟฟิศได้

ปัจจุบันมีแบบสำรวจจาก WELL Building Standard บริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ระบุว่าพนักงานส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมไม่ค่อยเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมารับประทานระหว่างวันที่ออฟฟิศ โดยกว่า 59% เผยว่า การเลือกอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ยาก และเสียเวลามากเกินไปสำหรับการเตรียมอาหารในตอนเช้าที่มีเวลาค่อนข้างเร่งรีบ

ดังนั้น อาหารในออฟฟิศจึงถือเป็นเรื่องสำคัญของนายจ้าง ว่าจะมีการจัดเตรียมให้กับพนักงานอย่างไร เมื่อพวกเขาต้องปฎิบัติหน้าที่อยู่ในออฟฟิศเป็นเวลากว่า 30% ของชีวิตในแต่ละวัน

ที่มา

https://www.linkedin.com/pulse/importance-food-workplace-chefliliann-chinwe-ironwason-1c

https://www.raconteur.net/workplace/food-workplace-culture/

https://time.com/charter/6170177/food-future-work/

https://edenredbenefits.com/what-are-the-benefits-of-having-free-food-in-the-office/

https://www.facilitiesshow.com/en/facilities-management-news/health-and-wellbeing/why-office-nutrition-so-important.html

Tags: , , ,