ในการรับสมัครเข้าทำงาน หลายคนคาดหวังว่าบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อนำไปพัฒนาในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันเราต่างรู้กันดีว่าการสมัครงานมีเรื่องของคอนเนกชัน เด็กฝาก เด็กเส้น คนที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกับบริษัทเข้ามาเกี่ยว ที่ทำให้การคัดคนโดยความรู้ความสามารถกลายเป็นประเด็นรองลงไป

ฟังดูอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในการรับสมัครงาน แต่เชื่อหรือไม่ว่า คนกว่า 4 ใน 5 มองว่าคอนเนกชันพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับได้

แบบสำรวจ OnePoll และ Virgin Media O2 สำรวจคนวัยทำงานในประเทศอังกฤษ 2 พันคน กว่า 4 ใน 5 เชื่อว่า ต่อให้ตัวเองจะทำงานหนักและมีคุณภาพขนาดไหน ก็ไม่มีทางสู้กับคนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กว้างขวางได้

68 เปอร์เซ็นต์ มองว่าคอนเนกชันมีส่วนอย่างมากในการค้นหางาน และพาไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่า โดย 58 เปอร์เซ็นต์ มองว่าคอนเนกชันมีส่วนช่วยให้ได้รับการโปรโมตอยู่ในรายชื่อที่ควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งลำดับต้นๆ และ 50 เปอร์เซ็นต์ มองว่า คอนเนกชันจะช่วยให้ได้ประสบการณ์การทำงานที่กว้างขวางขึ้น ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ และพบปะกับคนที่ไม่เคยรู้จักบ่อยขึ้น

ผู้ร่วมทดลองกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับว่างานที่ทำอยู่ในปัจจุบันล้วนได้มาจากความสัมพันธ์และคอนเนกชันแทบทั้งสิ้น ในจำนวนนี้มีคนกว่า 26 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกแย่ต่อผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ใช้ความสามารถมาช่วงชิงตำแหน่งเพียงอย่างเดียว และอีก 29 เปอร์เซ็นต์ มองว่าตนต้องทำงานให้หนักขึ้น เพื่อทดแทนผลประโยชน์ที่ตนได้มา 

ความน่าสนใจคือ เมื่อพิจารณาคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี พวกเขากลับอยู่ในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องคอนเนกชันถึง 71 เปอร์เซ็นต์ และกว่า 78 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าผู้สมัครงานทุกคนควรได้รับการพิจารณาจากศักยภาพของตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่เพราะรู้จักใครบางคน

เมื่อทีมวิจัยสอบถามถึงเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะกลุ่มเด็กจบใหม่ยังกังวลเรื่องประสบการณ์ในสายงานนั้น กังวลว่าผลการเรียนของตัวเองจะไม่ดีพอและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับพวกเขาแล้ว และหากเจอเรื่องคอนเนกชันอีก ก็ยิ่งทำให้รู้สึกหมดหวังกับตำแหน่งงานนั้นๆ โดยทันที

เมื่อสอบถามถึงวิธีแก้ไข คนกลุ่มนี้มองว่าในปัจจุบัน บริษัทให้ความสำคัญกับเกรดและประสบการณ์มากกว่าความสามารถส่วนบุคคลเกินไป โดย 25 เปอร์เซ็นต์ ต้องการให้นายจ้างเลิกให้ความสนใจกับประวัติโดยย่อของพวกเขา เพราะกว่า 28 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับว่าตัวเองเขียนประวัติโดยย่อในใบสมัครให้ดูดีเกินจริง เพื่อให้ดึงดูดใจผู้รับสมัครงานมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ กลุ่มคนราว 45 เปอร์เซ็นต์ แนะนำว่านายจ้างควรกำหนดขั้นตอนการสมัครงานให้รัดกุมชัดเจน และวัดความสามารถให้แม่นยำ โดยมี 30 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าไม่ควรถามถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา และอีก 17 เปอร์เซ็นต์ ไม่อยากให้มีการเขียนประวัติโดยย่อเพื่อสมัครงานอีกต่อไป

ที่มา: https://www.studyfinds.org/who-you-know-what-you-know/

ภาพ: SHUTTERSTOCK

Tags: , ,