ในการทำงานทุกที่ การรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ทีม’ หรือความเป็น ‘ชุมชน’ เดียวกัน เพิ่มกำลังใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสนุกในการทำงานได้

ตรงกันข้าม หากที่ทำงานของคุณไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจมีใครบางคนเสี่ยงจะประสบกับความรู้สึก ‘แปลกแยก’ จากทีม เสมือนไร้คุณค่าทางสารอาหาร พาลจะไม่อยากโผล่หน้าไปทำงานอีก

และนั่นอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ทั้งในแง่ส่วนบุคคล และในภาพรวมของทีมหรือทั้งองค์กร

อย่างแรกสุด เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ความแปลกแยกในที่ทำงานที่ว่าคืออะไร

ความแปลกแยกในที่ทำงานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึก ‘ขาดการเชื่อมต่อ’ จากหน้าที่ เป้าหมายในการทำงาน หรือเพื่อนร่วมทีม มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว แต่รู้หรือไม่ว่า บ่อยครั้งก็เป็นผลมาจากนโยบายของบริษัทหรือโครงสร้างองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ จนทำให้พนักงานรู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกโดดเดี่ยว

ในขณะที่พนักงานพยายามอย่างยิ่ง ในการเอาชนะความรู้สึกแปลกแยกในที่ทำงาน สิ่งสำคัญคือองค์กรก็ควรต้องสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อป้องกันความแปลกแยกที่อาจเกิดขึ้นไปพร้อมกัน โดยการส่งเสริมความเป็นปัจเจกบุคคล การเติบโตในสายอาชีพ ตระหนักถึงการเติมเต็มส่วนบุคคลของพนักงาน และเข้าใจความสำคัญของความสอดคล้องระหว่างกำลังคนกับวัฒนธรรมองค์กรที่อยากให้เป็น

แล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ก่อให้เกิด ‘ความรู้สึกแปลกแยก’ ในที่ทำงาน?

1. กระบวนการผลิตในภาพรวม

ความรู้สึกแปลกแยกของพนักงาน อาจเกิดขึ้นได้หากพวกเขาคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตทั้งหมด กรณีนี้อาจเกิดขึ้นหากพนักงานต้องทำงานประเภทเดียวซ้ำๆ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนที่เหลือของกระบวนการผลิตในองค์กร รวมถึงหน้าที่ในการตัดสินใจหรือการสรุปผลของงาน ดังนั้น ต้องทำให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิสัยทัศน์ของทีม โดยให้ความสำคัญกับ ‘มุมมองและความคิดเห็น’ เพื่อให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

2. ปัจเจกบุคคล

พนักงานส่วนใหญ่ชื่นชอบสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเองและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานได้ ตรงกันข้าม หากพนักงานไม่สามารถเสนอความคิด แบ่งปันมุมมอง หรือเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงาน ก็เป็นไปได้ว่าอาจมีบางคนเกิด ‘ความรู้สึกแปลกแยก’ เนื่องจากขาดการเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกของตนเองกับหน้าที่การงาน

3. ความเป็นส่วนรวม

บางครั้ง ‘หน้าที่’ ของพนักงานบางคนที่มุ่งความสนใจไปที่เรื่อง ‘เฉพาะทาง’ ของกระบวนการทำงาน อาจทำให้พวกเขาขาดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลจนเกิดความรู้สึกแปลกแยกในที่ทำงาน ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ในออฟฟิศของคุณมีบ้างไหม? พนักงานบางตำแหน่งที่นั่งจ่อมอยู่มุมเล็กๆ ของออฟฟิศ โฟกัสแต่งานเดิมซ้ำๆ จนแทบไม่มีโอกาสพบปะหรือแม้กระทั่งเอ่ยปากคุยกับคนอื่นๆ เมื่อความแปลกแยกประเภทนี้เกิดขึ้น พนักงานอาจรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับเพียงพอสำหรับหน้าที่ที่ทำอยู่ และงานของพวกเขาทำให้ขาดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่น

แล้วจะทำอย่างไร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญความรู้สึกแปลกแยกในที่ทำงาน?

1. ค้นหา ‘พันธมิตร’ ในที่ทำงาน

หากคุณรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นๆ เนื่องจากลักษณะงานหรือโครงสร้างขององค์กร ลองพยายามสร้างพันธมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ที่ช่วยเหลือคุณได้เมื่อประสบกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับงาน แน่นอนว่าการมีใครสักคนคอยช่วยเหลือในที่ทำงาน เป็นเพื่อนพูดคุย แบ่งปัน ย่อมทำให้เรารู้สบายใจและปลอดภัยมากกว่า

2. พยายามเผย ‘ศักยภาพ’ ให้คนอื่นเห็น

หากหัวหน้าของคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยรับรู้ถึงผลงานของคุณง่ายๆ ลองพยายามปล่อยศักยภาพของคุณให้คนอื่นเริ่มเห็นโดยการหมั่นฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม เพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และพาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานหรือโปรเจกต์ใดๆ ให้ลึกซึ้งขึ้น นั่นเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณเปล่งประกายขึ้นมาได้

3. ทำงาน ‘ร่วมกัน’ อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ

วิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณหลุดจากความรู้สึกแปลกแยก คือการเรียนรู้ที่จะพาตัวเองไป ‘ร่วมมือ’ กับทีมด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือมิติด้านอื่นๆ แม้ว่าหัวหน้างานอาจไม่ได้เป็นผู้เริ่มสร้างโอกาสนั้นให้ก็ตาม เมื่อพวกเขาเห็นความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงใจของคุณ ก็เป็นโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้

4. ลองดู ‘ตัวเลือก’ อื่นๆ

ข้อนี้อาจเป็นการพิจารณาในขั้นสุดท้าย หากคุณรู้สึกแปลกแยกจาก ‘วัฒนธรรม’ ในที่ทำงาน เนื่องจากค่านิยมในการทำงานที่ไม่ตรงกัน ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะเป็นสิทธิของคุณในการพิจารณาเปลี่ยนงานและค้นหาบทบาทใหม่ที่ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Tags: ,