“อยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ เริ่มจากตัวเรา สร้างจิตสำนึกตัวเราเองให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ และถ้ามีโอกาส ก็ขยายสู่คนรอบข้างไปเรื่อยๆ สังคมเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

นี่คือเสียงของ ศาสวัต แก้วชล หนึ่งในนักศึกษาจิตอาสาจากโครงการ ‘Beta Young Plus’ ที่ได้ไปเข้าร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ ‘ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว’ ปีที่ 21 โดยมาร่วมให้ความรู้ชาวบ้านและเด็กๆ เรื่องการแยกขยะ ผ่านเกมที่เตรียมมา เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ว่า ขยะประเภทไหนที่สามารถนำเอากลับมารีไซเคิลได้เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ รวมไปถึงกิจกรรมสอนทำกระเป๋าผ้า DIY จากเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว “เราต้องการที่จะให้ทุกคนหันมารักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ด้วยการเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเราเป็นอันดับแรก ซึ่งก็สอดคล้องกับโครงการแจกผ้าห่มของไทยเบฟฯ ที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะจากขวดน้ำที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ โดยนำมาแปรสภาพให้กลายเป็นผ้าห่มนำไปแจกให้กับคนที่ขาดแคลน ซึ่งในมุมของผมรู้สึกว่ามันดีมาก เพราะสามารถตอบโจทย์เรื่องการให้ ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม”

แน่นอนว่าเสียงสะท้อนนี่ไม่ใช่เสียงแรกและเสียงเดียว

 

 

จิดาภา สุขนิวัตรศิริ นักศึกษาทุน ‘Beta Young Entrepreneur’ รุ่นที่ 9 จากวิทยาลัยผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็ได้ออกมาเล่าความรู้สึกในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในจิตอาสาของโครงการว่า 

งานในปีนี้พิเศษกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เพราะว่าผ้าห่มเเต่ละผืนทำมาจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ที่ผ่านการแปรรูปเป็นเส้นใย เเละถักทอออกมาเป็นผ้าห่ม ซึ่งสามารถให้ความอบอุ่นได้ไม่ต่างจากผ้าห่มที่มาจากฝ้าย หนูมองว่าเป็นการนำสิ่งของที่คนทั่วไปคิดว่าไม่มีคุณค่าเเล้ว มาทำให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยหนาวและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ

“ถึงจะเพิ่งมาเป็นปีเเรกก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก มีความสุขเวลาที่เราได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ให้ ได้ไปทำกิจกรรมกับชาวบ้าน ได้นำความรู้ที่เรามี ทั้งเรื่องของการเเยกขยะอย่างถูกต้อง ซึ่งบางทีชาวบ้านอาจจะยังไม่รู้ว่า สิ่งของที่เค้าใช้เเล้วทิ้งบางอย่างมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้มากกว่าปล่อยให้มันเป็นขยะไปเฉยๆ ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการมาทำกิจกรรมครั้งนี้สามารถที่จะนำเอาไปใช้กับการประกอบธุรกิจในอนาคตได้ โดยเราต้องคำนึงถึงสภาพเเวดล้อม เเละการตอบเเทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ทั้งเก่งและเป็นคนดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจิดาภา แสดงความประทับใจเพิ่มจากประสบการณ์การเป็นจิตอาสาในโครงการนี้

นี่คือเสียงสะท้อนจากกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21 แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความห่วงใยผู้อื่นรวมถึงความต้องการที่อยากส่งต่อการ ‘ให้’ เพื่อทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

กว่า 20 ปีแล้ว ที่ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ โครงการที่ทุกปีจะนำผ้าห่มจำนวน 2 แสนผืนไปมอบความอบอุ่นให้แก่พี่น้องทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องประสบกับภัยหนาวมากมาย เมื่อช่วงเวลาของฤดูหนาวมาเยือน 

 

 

ความพิเศษของโครงการปีที่ 21 ไทยเบฟฯ ได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ทางไทยเบฟฯ จึงได้เริ่มผลิต ‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’ ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยลดจำนวนขวดพลาสติกได้ถึง 7.6 ล้านขวด และผลิตผ้าห่มได้จำนวน 200,000 ผืน โดยสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลง 60% และ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 32% ที่สำคัญคือ ผ้าห่มจากพลาสติกรีไซเคิลนี้ยังคงคุณภาพด้วยความนุ่มและให้ความอบอุ่นได้ไม่ต่างกับผ้าห่มจากวัสดุผ้า

 

 

และนอกจากการช่วยเหลือเรื่องผ้าห่มแล้ว ไทยเบฟฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืน ด้วยการให้โอกาสด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านกีฬา พร้อมกิจกรรมสันทนาการที่มอบความสุขในทุกๆ ครั้งที่ลงพื้นที่แจกผ้าห่มอีกด้วย เพราะหัวใจหลักซึ่งเป็นความตั้งใจของไทยเบฟฯ คือ ‘การให้ที่มากกว่าความอบอุ่น คือการสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน’

 

Tags: , ,