เมืองอัมสเตอร์ดัมยื่นข้อเสนอปลดหนี้ให้กับคนหนุ่มสาว อันเป็นส่วนหนึ่งของในการขับเคลื่อนผู้คนเหล่านี้ให้สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากหนี้ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเติบโตไปในทิศทางต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือศึกษา

ปรากฏการณ์หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินในหมู่คนหนุ่มสาวชาวดัชต์นั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆและไม่ใช่แค่ในอัมสเตอร์ดัมเท่านั้นแต่ยังเห็นได้ในยุโรปส่วนอื่นๆรวมถึงในสหราชอาณาจักรด้วยว่ากันว่าการเป็นหนี้ของคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาไม่อาจเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานหรือการศึกษาที่สูงขึ้นได้ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

อัมสเตอร์ดัมจึงทำการทดลองโครงการปลดหนี้ให้คนหนุ่มสาว โดยธนาคารสินเชื่อของเทศบาลเมืองอัมสเตอร์ดัมจะเป็นผู้เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้แทนให้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินกู้พร้อมสามารถชำระคืนตามวิธีการ คำแนะนำ และรายได้ของคนนั้นๆ โดยเจ้าหนี้จะได้รับเงินพิเศษเป็นเงินจูงใจจำนวน 750 ยูโรหากประสงค์จะโอนหนี้ให้ธนาคารของรัฐในโครงการนี้และหากผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหางานได้หรือเข้ารับการศึกษาก็มีความเป็นไปได้ที่หนี้จะได้รับการผ่อนผันหรือยกเลิกมากขึ้น

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือความพยายามขับเคลื่อนให้คนหนุ่มสาวเข้าสู่โปรแกรมการฝึกอบรมหรือโปรแกรมการศึกษาที่ทำให้เขามีทักษะความรู้และความสามารถมากขึ้นหรือมีงานทำมากขึ้นและเมื่อเขามีทักษะความรู้ความสามารถมากขึ้นเขาก็จะได้รับโอกาสการทำงานที่สูงมากขึ้นและมีความสามารถในการใช้หนี้ได้มากขึ้นอีกด้วย

เพราะปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่อาจจะสร้างทักษะความสามารถหรือการศึกษาของตัวเองให้สูงขึ้นได้เพราะปัญหาหนี้จากการกู้ยืมที่ทำให้ต้องมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้หรือติดขัดจนไม่สามารถจะดำเนินชีวิตหรือเข้ารับการศึกษาต่อได้ปรากฏการณ์นี้ส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศหากทรัพยากรบุคคลนั้นไม่มีทักษะความรู้การศึกษาที่มากขึ้นในการจะขับเคลื่อนประเทศ

หนี้สินก่อให้เกิดความเครียดมากมาย และในกรณีของคนหนุ่มสาว หนี้มักจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกเขา คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการค้างชำระ และเขาอาจจะโชคไม่ดีหรือไม่สนใจ จนสุดท้ายก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มาร์โจลินมอร์แมนรองนายกเทศมนตรีของเมืองอัมสเตอร์ดัมกล่าว

โครงการโอนหนี้จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ละคนที่เข้าสู่โครงการจะได้มีโค้ชให้คำแนะนำช่วยจัดทำแผนเพราะคนหนุ่มสาวที่มีรายได้ไม่แน่นอนมักจะพบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะปรับโครงสร้างทางการเงินของตัวเองได้เพื่อที่จะสามารถชำระหนี้คืนในส่วนที่จำเป็นได้

ตัวเลขอย่างเป็นทางการ พบว่ามากกว่าหนึ่งในสาม (34%) ของชาวอัมสเตอร์ดัมอายุระหว่าง 18-34 ปี มีหนี้ หนี้นักเรียนนักศึกษาโดยเฉลี่ยในเนเธอร์แลนด์นั้นเพิ่มขึ้นจาก 12,400 ยูโรในปี 2015 เป็น 13,700 ยูโรในปี 2019  และจำนวนของนักเรียนนักศึกษาที่มีหนี้นั้นเพิ่มขึ้นจาก 388,000 คน เป็น 1.4 ล้านคน

อ้างอิง

https://www.themayor.eu/en/amsterdam-helps-young-people-to-pay-off-their-debts

https://www.newsweek.com/amsterdam-buy-debts-young-adults-order-help-them-get-jobs-pursue-higher-education-1482872

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/17/amsterdam-young-people-debt-credit-bank

ภาพ : Yves Herman/REUTERS

Tags: , ,