อาหารที่เรากินมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาล นอกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว การผลิตอาหารยังก่อให้เกิดผลกระทบกับการขาดแคลนน้ำได้อีกด้วย เพราะอาหารใช้น้ำประมาณ 70% ของปริมาณน้ำดิบทั้งโลก 

ทีมนักวิจัยจากออสเตรเลียวัดรอยเท้าการขาดแคลนน้ำ (water scarcity footprints) ในประเทศตัวเอง โดยวัดปริมาณน้ำที่ต้องใช้สำหรับการผลิตอาหาร 5,000 ชนิด ที่ชาวออสเตรเลีย 9,341 คน บริโภค แล้วดูว่าผลิตมาจากพื้นที่ซึ่งขาดแคลนน้ำหรือไม่  โดยนักวิจัยพบว่าอาหารของชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ยใช้น้ำประมาณ 362 ลิตรต่อวัน 

การคำนวณหารอยเท้าการการขาดแคลนน้ำดูจากปริมาณน้ำที่ใช้คูณด้วยการวัดน้ำหนักว่าน้ำนั้นมาจากแหล่งน้ำที่มีการขาดแคลนแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก

พืชที่มีรอยเท้าของการขาดแคลนน้ำมากที่สุดคือ อัลมอนด์ใช้น้ำ 3,448 ลิตรต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ แอปพริคอตแห้ง และซีเรียลที่ทำมาจากข้าวพอง ส่วนอาหารที่มีรอยเท้าการขาดแคลนน้ำน้อยที่สุดคือ ขนมปังโอลมีล ข้าวโอ๊ต และถั่วลูกไก่

จากการตรวจสอบอาหาร 9,000 ชนิด พบว่า 25% ของรอยเท้าการขาดแคลนน้ำ มาจากอาหารจำพวกขนมและเครื่องดื่ม เช่น เค้ก ขนมปังบิสกิต น้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ไวน์ 1 แก้วใช้น้ำ 41 ลิตร มันฝรั่งทอด 23 ลิตร ส่วนช็อกโกแลต 1 แท่งใช้น้ำ สูงถึง 21 ลิตร ก่อนหน้านี้ก็มีงานวิจัยออกมาว่า อาหารกลุ่มนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในออสเตรเลียคิดเป็นสัดส่วน 30% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการการผลิตจากอาหาร

อาหารที่นำไปสู่การขาดแคลนน้ำมากเป็นอันดับที่ 2 คือผลไม้ คิดเป็น 19%  ซึ่งรวมถึงน้ำผลไม้ด้วย อันดับที่ 3 คือผลิตภัณฑ์จากนมและผลิตภัณฑ์ทดแทนนม ส่วนการบริโภคเนื้อแดงเช่น เนื้อวัวและแกะคิดเป็น 3.7% เท่านั้น

นอกจากนี้หากพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่า การใช้น้ำของผู้ผลิตพืชแบบเดียวกันก็ไม่เหมือนกัน เช่น มะเขือเทศที่ปลูกเพื่อขายในตลาดซิดนีย์ใช้น้ำตั้งแต่ 5.0-52.8 ลิตรต่อกิโลกรัม หรือนมจากฟาร์มในรัฐวิกตอเรียใช้น้ำตั้งแต่ 0.7 ลิตรถึง 262 ลิตร ความแตกต่างนี้มาจากการวิธีการทำการเกษตรที่แตกต่างกัน การใช้น้ำและการชลประทาน รวมทั้งระดับการขาดแคลนน้ำในแต่ละพื้นที่

นักวิจัยเสนอว่าออสเตรเลียซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกควรลดผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ำในระบบอาหาร ด้วยระบบเทคโนโลยี การกำหนดกลยุทธ์และการจัดหาสินค้าในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการลดรอยเท้าการขาดแคลนน้ำ

ที่มา:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/07/it-takes-21-litres-of-water-to-produce-a-small-chocolate-bar-how-water-wise-is-your-diet

https://www.abc.net.au/news/2019-10-07/chocolate-wine-food-production-water-use-climate-change/1157860

https://www.sciencealert.com/here-s-how-much-impact-your-diet-choices-have-on-our-water-supplies

ภาพ : gettyimages

Tags: , ,