“สมมติเราบอกว่าเราเป็นเจนหนึ่งอยู่ในชุมชน ถ้าเราอยากออกจากชุมชน อยากจะมีครอบครัวที่ดีขึ้น แสดงว่าเจนสองต้องดีกว่าเจนหนึ่ง อย่างน้อยต้องเรียนหนังสือมากกว่า มีโอกาสในการทำธุรกิจที่ดีกว่า หรือมีโอกาสทางสังคมที่ดีกว่า”

“แล้วตรงนั้นมันจะเกิดไม่ได้เลย ถ้าเกิดไม่มีนิสัยหรือการศึกษาที่ดี”

เมื่อปัญหาความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิตในเมืองหลวง คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ ‘ดร.ยุ้ย’ – เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจเข้าร่วมทีมนโยบายเศรษฐกิจ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ อะไรคือกรุงเทพฯ ที่เธอฝันอยากเห็นนับจากนี้ พบคำตอบได้ในบทสนทนานี้

Tags: , , ,