“เมืองนี้มันไม่ใช่แค่ไม่เป็นมิตรกับคนเดินเท้าอย่างเดียวนะ มันไม่เป็นมิตรกับมอเตอร์ไซค์ด้วย มันเป็นมิตรแต่กับรถ แม้กระทั่งรถเมล์มันก็ไม่เป็นมิตร”

The Momentum พูดคุยกับ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงความสำคัญของพื้นที่สาธารณะที่เป็นมากกว่าแค่การสร้างพื้นที่สีเขียว แต่คือการปรับฟังก์ชันของพื้นที่สาธารณะและท้องถนนกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยมองเห็นไบเกอร์ จนถึงความหวังของเมืองเทพสร้างแห่งนี้ที่เขามองว่าไม่เคยริบหรี่

Tags: , ,