“โรงงานที่ไม่เหมือนโรงงาน เหล็กที่มากกว่าเหล็ก”

แนวความคิด ‘Think Beyond Steel’ ของ สุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้บริหารรุ่นใหม่ในตำแหน่ง Chief People and Innovation ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเหล็ก ที่ทำธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเหล็กหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุก่อสร้างไปจนถึงเหล็กที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

สุรีรัตน์ทำอย่างไรให้มิลล์คอนเป็น ‘โรงงานที่ไม่เหมือนโรงงาน’ เปลี่ยนภาพจำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ว่าต้องเต็มไปด้วยฝุ่นควัน ปล่อยมลพิษทางเสียง น้ำ อากาศ ให้กลายเป็นโรงงานแบบใหม่ที่ใส่ใจผู้คนและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ และตั้งเป้าหมายให้การทำงานในแต่ละวันสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการอุตสาหกรรม

และเมื่อถามว่าทำไมเธอถึงตั้งเป้าหมายเช่นนั้น สุรีรัตน์ก็ให้คำตอบกับเราว่า “เพราะหากเราไม่เริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ เราอาจไม่เหลือพรุ่งนี้ให้เราเริ่มอีกแล้ว” อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มทาง https://themomentum.co/advertorial-millcon

Tags: ,