นับแต่ปี 2542 การประปานครหลวงได้เริ่มโครงการ ‘น้ำประปาดื่มได้’ ติดตั้งตู้น้ำดื่มสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อหวังลดการใช้พลาสติกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน แต่ปริมาณขยะพลาสติกที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้เราสนใจที่จะลงพื้นที่สำรวจว่า จริงๆ แล้วประชาชนเคยใช้ตู้กดน้ำสาธารณะหรือไม่?

The Momentum อยากเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านคอมเมนต์ใต้บทความว่าเคยใช้บริการตู้กดน้ำสาธารณะไหม ใช้ทำอะไร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฝากถึงภาครัฐบ้างไหม

Tags: , , ,