ที่ผ่านมา เนื้อไก่ที่ผ่านการล้างด้วยคลอรีน (chlorine-washed chicken) และเนื้อวัวที่ขุนด้วยฮอร์โมน (hormone-fed beef) เป็นสินค้าต้องห้ามตามมาตรฐานสุขอนามัยพืชและสัตว์ของสหภาพยุโรปหรืออียู แต่เมื่อออกจากการเป็นสมาชิกของอียูหรือเบร็กซิตแล้ว หลายฝ่ายจับตามองว่าสหราชอาณาจักรยังใช้นโยบายนี้ต่อไปหรือไม่ เพราะเกี่ยวข้องกับการค้ากับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมาตรฐานของอียูทำให้สหรัฐอเมริกาผู้ส่งออกสินค้าทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดอียูได้

เรื่องนี้ถูกนำมาถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเกษตรกรรมที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งรัฐบาลต้องการแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนฟาร์มที่ดำเนินกิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อม 

แต่ประเด็นมาตรฐานอาหารก็ถูกส..หยิบยกมาพูดถึง ..พรรคแรงงานพร้อมทั้งส..พรรคอนุรักษนิยมส่วนหนึ่งเรียกร้องให้บรรจุมาตรฐานอาหารลงไปในกฎหมายฉบับนี้เลย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร  นีล พาริช ประธานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท .. พรรคอนุรักษนิยมกล่าวว่า มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีเป็นหลักการของพรรคเรา ดังนั้นประชาชนก็คาดว่าเราจะดำเนินการตามนี้ รัฐบาลต้องไม่ยอมให้ข้อตกลงทางค้าใดๆ กับสหรัฐอเมริกาหรือกับประเทศอื่นๆ มาลดมาตรฐานทางอาหารของชาวอังกฤษได้

เหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อปกป้องไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากสินค้าของสหรัฐอเมริกา ที่จะสามารถเข้ามาขายในประเทศได้จากมาตรฐานที่ต่ำกว่าเดิม ขณะที่รัฐบาลกล่าวว่าจะหารือเรื่องนี้ในกฎหมายว่าด้วยการค้าที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โฆษกของรัฐบาลกล่าวว่า สหราชอาณาจักรขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูง ความปลอดภัยของอาหารและสวัสดิภาพสัตว์  ดังนั้นเราชัดเจนว่าในการเจรจาทางการค้าทั้งหมดของเรา เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานเหล่านี้ลง

นอกจากนี้ สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (The National Farmers Union) หรือ  NFU พร้อมกับเครือข่ายเกษตรกร องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ก็ส่งจดหมายถึงส..เรียกร้องให้ระบุมาตรฐานอาหารปลอดภัย คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมลงไปในกฎหมายฉบับนี้ด้วย

การแก้ไขกฎหมายเกษตรกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเลี้ยงสัตว์และชนบทของประเทศครั้งใหญ่ที่สุด หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ซึ่งล่าสุดได้มีการโหวตกฎหมายนี้ในสภาแล้ว ผลปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐบาลชนะโหวต ไม่แก้กฎหมายที่ให้บรรจุมาตรฐานการนำเข้าอาหารลงไปด้วยในกฎหมายฉับนี้ โดยการโหวตครั้งนี้มีข้อสังเกตว่า มีส.ส. ในฝั่งรัฐบาลลงคะแนนผิด เนื่องด้วยเป็นการโหวตทางไกล

ที่มา:

https://www.bbc.com/news/science-environment-52638628

https://www.independent.co.uk/news/world/kabul-gun-attack-facebook-conservatives-islamophobia-harry-dunn-chlorinated-chicken-a9511466.html

https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/05/13/Agri-food-bodies-call-on-UK-Government-to-safeguard-high-standards-in-latest-Bill

ภาพ : Lucas Jackson/REUTERS

Tags: , , ,