เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 วินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลง จากกรณีถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นสื่อ ในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอันเป็นลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 98 (3) มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทำให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6)

ศาลวินิจฉัยว่า เมื่อไม่พบว่า บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งทำนิตยสาร มีการจดแจ้งยกเลิกการพิมพ์ ดังนั้นจะอ้างว่าปิดกิจการและเลิกจ้าง/แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวไปแล้วไม่ได้ เพราะ วี-ลัค มีเดีย จะกลับมาทำอีกเมื่อไรก็ได้ จึงเท่ากับว่า วี-ลัค มีเดีย ทำสื่อมวลชนในวันที่ธนาธรสมัครเลือกตั้ง

ส่วนในกรณีการโอนหุ้นในวันที่ 8 มกราคม ให้นางสมพร ที่ไม่ปรากฏการส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยปกติทางบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จะจัดส่งสำเนาต่างๆ ด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาโดยตลอดอยู่แล้ว ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องจึงฟังไม่ขึ้น

การเรียกเก็บเงินตามเช็กที่ล่าช้ามีความแตกต่างจากที่ผ่านมา ข้อแก้ต่างของนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ มีความขัดแย้งจากหลักฐานที่ทนายนำส่ง แสดงให้เห็นว่าข้ออ้างของนางรวิพรรณ เรื่องไม่นำเช็กไปขึ้นเงินตามปกติ ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้ และนอกจากนั้นนางรวิพรรณยังสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำได้ ไม่ต้องรอเวลาถึงสี่เดือนเศษ

นอกจากนี้การโอนหุ้นของนางสมพรให้นายทวี จรุงสถิตย์พงศ์ โดยที่ไม่มีค่าตอบแทน โดยอ้างความสัมพันธ์โดยการเป็นเครือญาติ ซึ่งย้อนแย้งกับการโอนหุ้นของนายธนาธรให้แก่นางสมพรกลับมีค่าโอน นอกจากนี้การโอนหุ้นโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการโอนหุ้นจริงหรือไม่

ส่วนเรื่องการเดินทางกลับจากบุรีรัมย์มายังกรุงเทพฯ ของนายธนาธร เพื่อโอนหุ้นของบริษัทให้นางสมพร แม้จะฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องเดินทางกลับมาจริง แต่ฟังได้เพียงว่าผู้ถูกร้องอยู่ในกรุงเทพฯ จริง แต่ไม่ได้แสดงว่ามีการโอนหุ้นในวันที่ 8 มกราคมจริง ซึ่งข้อพิรุธต่างๆ และสภาพแวดล้อมประกอบกันนี้ ทำให้ผู้ถูกร้องยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ ในวันที่ผู้ถูกร้องสมัครเลือกตั้ง

ส่วนเรื่องที่ว่า จะถือว่าให้สิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้ถูกร้องตั้งแต่เมื่อใด รัฐธรรมนูญมาตรา 82 (2) กล่าวว่า ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น ผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 23  พฤษภาคม 2562

คำตัดสินในวันนี้ มีผลให้ธนาธรสิ้นสภาพการเป็น ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข 1 ของพรรคอนาคตใหม่ โดยทางพรรคจะต้องขยับลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาภายใน 7 วัน 

นอกจากนี้ สิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจจะตามมาหลังจากนี้ คือ กกต. ‘อาจ’ จะดำเนินคดีเพิ่มเติมกับธนาธรเพิ่มเติมอีก โดยอ้างมาตรา 151 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งคดีดังกล่าว มีโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และศาลอาจมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นอีก 20 ปี 

 

 

ภาพ: แฟ้มภาพ

Tags: , , ,