ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ ภาวะเรือนกระจก กับอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่งออกมารณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศใส่ใจกับปัญหาดังกล่าว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจะเห็นการเดินขบวนเรียกร้องของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่มองว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และมีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่ตระหนักแก้ปัญหาต่างๆ มากขึ้น ทว่ารายงานจากสถาบัน King College London มีข้อมูลที่น่าสนใจและอาจแตกต่างจากความคิดความเข้าใจที่คนส่วนใหญ่มี

ความคิดความเข้าใจที่ว่าคือการได้ยินตามวงสนทนา เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย เรื่องคนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นก่อน แต่รายงานจาก King College London ระบุว่า ไม่ใช่เพียงแค่คนรุ่น Gen Z (ช่วงอายุประมาณ 18-25 ปี) หรือ Gen Y (ช่วงอายุประมาณ 26-41 ปี) เท่านั้นที่อยากจะแก้ปัญหา แต่คนยุคแก่กว่าอย่าง Baby Boomers (ช่วงอายุประมาณ 56-76 ปี) ก็สนใจปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่ารุ่นอื่นๆ บางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ

ในการรณรงค์เคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีหลายครั้งที่คนรุ่นใหม่บอกว่าที่โลกเดินมาเจอปัญหาถึงจุดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนรุ่นก่อนสร้างปัญหาเอาไว้ รวมถึงความละเลยไม่สนใจธรรมชาติ ส่วนคนรุ่นก่อนที่ถูกโจมตีก็มีการอธิบายว่า การกล่าวโทษเหมารวมแบบนี้ไม่ถูกต้อง เพราะก็มีคนจำนวนมากที่พยายามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาตลอด การโต้เถียงแนวนี้ที่มีให้เห็นมาตลอดทำให้ King College London ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเบื้องต้นของคนต่างรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริการาว 4,000 คน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 จนได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า

74% ของ Baby Boomers สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

71% ของ Gen Z สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่น้อยกว่า Baby Boomers

70% ของ Gen Y สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่น้อยกว่า Gen Z

69% ของ Gen X สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจากการแบ่งช่วงวัยทั้งหมด

กลุ่มคนรุ่น Baby Boomers ที่ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในเชิง ‘รักษ์โลก’ สนใจสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สนใจกระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำ ติดตามข่าวการความแปรปรวนของโลกอยู่เสมอ และส่วนมากยังมีแนวโน้มแบนสินค้าที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผลสำรวจยังระบุอีกว่า มี Baby Boomers แค่ 1 ใน 5 เท่านั้น ที่มองว่าปัญหาโลกร้อนนั้นยากเกินแก้ และการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อรักษาธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ส่วน Baby Boomers ที่เหลือจาก 4 ใน 5 เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของประชาคมโลก สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศได้จริงๆ

ในปี 2020 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) ได้เผยแพร่งานวิจัยก่อนหน้าที่ King College London จะเริ่มลงพื้นที่ทำแบบสำรวจ ซึ่งรายงานข้อมูลของสถาบันทั้งสองแห่งมีผลลัพธ์ไปในทางเดียวกัน โดย CMMU ได้สอบถามกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างจำนวน 1,252 คน ด้วยการถาม-ตอบแบบออนไลน์ และอีก 105 คน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็นเพศชาย 33.7% เพศผู้หญิง 67.3% ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Baby Boomers, Gen X, Gen Y และ Gen Z

ผลลัพธ์ที่ออกมาคือผู้บริโภคกลุ่ม Baby boomers มีแนวโน้มใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตามด้วยผู้บริโภค Gen X, Gen Y และ Gen Z ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ข้อสรุปว่า ยิ่งกลุ่มผู้บริโภคมีอายุมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น เห็นปัญหาในแต่ละช่วงยุคสมัย และจะเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ พวกเขายินดีจ่ายบางอย่างในราคาที่แพงขึ้นเพื่อแลกกับการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความกระตือรือร้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม เห็นได้จากการตอบคำถามที่หลากหลาย เช่น ความต้องการสร้างชุมชนสีเขียว การช่วยเหลือปลาวาฬ การแสดงความคิดเห็นที่ต้องการชะลอวิกฤตโลกร้อน ความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยช่วยเหลือตามความถนัดของตัวเอง เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของ การระดมเงิน และการร่วมก่อตั้งองค์กรการกุศล

ทำให้อนุมานได้ว่า ความต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใส่ใจสิ่งแวดล้อมของคนรุ่น Baby boomers เป็นความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบวงกว้าง นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อตัวผู้บริโภคเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อโลกในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจน้อยใหญ่เริ่มหันมาทำการตลาดเพื่อผู้บริโภคกลุ่มกรีนมากขึ้น ประกอบกับภาพลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มทุนและนักธุรกิจก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ไม่ยาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมของคนรุ่น Baby boomers การเดินขบวนรณรงค์ให้ใส่ใจปัญหาความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศของคนรุ่นถัดๆ มา ทั้ง Gen X, Gen Y และ Gen Z ล้วนมีความสำคัญในแต่ละแง่มุม ต่างช่วยเติมเต็มช่องว่างในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหา โดยไม่ใช่งานของคนเพียงช่วงวัยใดช่วงวัยหนึ่งเท่านั้น

 

อ้างอิง

https://www.ditp.go.th/contents_attach/89588/89588.pdf

https://www.newscientist.com/article/2290232-younger-generations-are-the-most-fatalistic-about-climate-change/

Tags: , , , , , , ,