ในฐานะนักการเมือง หลายคนน่าจะเห็นว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีอุดมการณ์หนักแน่น แข็งกล้า หากแต่ในฐานะ ‘พ่อ’ คนหนึ่ง เขากลับมีอีกมุมที่ต่างออกไป ทันทีที่เราถามถึงเรื่องลูกหรือครอบครัว บุคลิกท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปทันตา