เวลา 11.00 น. 10 เมษายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่องการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรมและหยุดดำเนินคดีประชาชน

โดยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) มีข้อเรียกร้องต่อ กกต. จำนวน 3 ข้อดังนี้

1) กกต. ต้องเปิดเผยผลการนับคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงวิธีการรวบรวมผลการนับคะแนน เนื่องจากผลคะแนนรวมที่ กกต.รายงานไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิและ กกต.ยังไม่ได้ชี้แจงประเด็นนี้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ

2) กกต. ต้องเปิดเผยวิธีการและขั้นตอนการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยละเอียดอย่างเป็นทางการ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเลือกตั้งที่สาธารณะควรได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใส

3) กกต. ต้องถอนฟ้องประชาชนที่แชร์การลงชื่อถอดถอน กกต.ใน Change.org รวมถึงประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงาน กกต.ในลักษณะอื่น เพราะการลงชื่อและวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

และการที่ กกต.ฟ้องร้องดำเนินคดีผู้แชร์การลงชื่อถอดถอนนั้นไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นการสุ่มเลือกภายใต้เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป ทาง คนส. จึงได้รวบรวมรายชื่อนักวิชาการที่ลงชื่อและแชร์การถอดถอน กกต.ใน Change.org จำนวน 121 คน เพื่อแสดงการสนับสนุนผู้ถูกฟ้องร้องและเรียกร้องให้ กกต.ถอนฟ้องทุกคน หรือไม่ก็ดำเนินคดีกับนักวิชาการตามรายชื่อที่ได้แนบมาด้วย

นอกจากนี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน 63 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ กกต. ยุติการดำเนินคดีกับประชาชน ขอให้เปิดเผยผลการเลือกตั้งทุกหน่วยต่อสาธารณะ และใช้สูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่เป็นธรรมและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน