วันนี้ (24 มีนาคม) พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘เพนกวิน’ เดินทางไปเลือกตั้งที่โรงเรียนบ้านคลองบัว เขตบางเขน (กรุงเทพมหานคร เขต 12) ด้วยการนำถุงกระดาษที่เขียนข้อความว่า ‘อายแทน กกต.’ มาคลุมหัวเดินเข้ามายังหน่วยเลือกตั้ง

หลังตรวจสอบรายชื่อแล้ว ตำรวจที่รักษาการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เข้ามาขอให้ถอดถุงออกเพราะอาจผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ ซึ่งพริษฐ์ให้ความร่วมมือถอดถุงที่สวมศีรษะออก และเดินเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนน

หลังลงคะแนนแล้ว พริษฐ์ระบุว่าเดิมตนตั้งใจจะหาปี๊บแต่หาไม่ได้ จึงใช้ถุงกระดาษแทน เจตนาเพื่อต้องการประท้วงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของ กกต. โดยแจกแจงรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ดุลยพินิจค้านสายตาประชาชน ลงมติคดียุบพรรคไทยรักษาชาติอย่างรวดเร็วในขณะที่ละเลยข้อร้องเรียนการกระทำผิดของพรรคพลังประชารัฐ อีกทั้ง

2. รัฐบาลไม่ยอมให้ผู้สังเกตการณ์การจากต่างประเทศร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผลการเลือกตั้งและภาพลักษณ์ของประเทศไทย

3. บรรยากาศการเลือกตั้งไม่เสรี มีการดำเนินคดีประชาชนที่ทำกิจกรรมทางการเมือง และมีการคุกคามนักการเมืองในระหว่างรณรงค์หาเสียง

4. คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผิดพลาด ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศต้องเสียสิทธิส่วนนี้

5. คณะกรรมการการเลือกตั้งไร้ประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก และยังทำให้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากไม่ได้ใช้สิทธิทั้งที่ได้ออกไปยังหน่วยเลือกตั้งแล้ว

6. กระบวนการดูแลบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ น่าเป็นห่วงว่าจะมีการทุจริตหรือไม่

“ผมผิดหวังเหลือเกินที่อุตส่าห์เฝ้ารอและเรียกร้องการเลือกตั้งมาหลายปีกว่าจะได้ใช้สิทธิครั้งแรก แต่รัฐบาลและ กกต. กลับไม่จัดการเลือกตั้งให้เสรี สุจริต เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ให้สมกับที่เฝ้ารอและเรียกร้อง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ละอายใจต่อความบกพร่องในหน้าที่ของตน ผมขอแสดงความละอายใจแทนก็ได้ครับที่ประเทศชาติบ้านเมืองเรามีรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นนี้”

Tags: ,