สำหรับการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่สองช่วงที่สองนี้ ซึ่งมีวาระการลงคะแนนเสียงเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 2 โดยฝ่ายพรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อ นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.. บัญชีรายชื่อจากพรรคเสรีรวมไทย และฝ่ายพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อ นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส. จังหวัดนครพนม จากพรรคภูมิใจไทย

ก่อนจะนับคะแนน ชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ชั่วคราว กล่าวสร้างเสียงหัวเราะแก่ผู้แทนราษฎรว่า “เพื่อความเป็นกลาง ผมขอลงคะแนนในนามพรรคได้ไหม” ก่อนจะกล่าวต่อว่า “เพื่อความเป็นกลางจริงๆ ผมไม่ใช้สิทธิดีกว่า” นอกจากนี้ยังมีการขอวินิจฉัยจากส.ส. พรรคเพื่อไทยว่า มีบัตรลงคะแนนเขียนว่า “ศุภชัย ใจสมุทร” อยากให้กรรมการนับคะแนนอ่านชื่อและนามสกุลด้วย และในกรณีที่เขียนนามสกุลผิด ซึ่งไปพ้องกันกับสมาชิก ส.ส. ที่ไม่ใช่แคนดิเดตรองประธานสภาฯ คนที่สองนั้น ถือเป็นบัตรเสียหรือไม่ รวมไปถึงยังมีส.ส. ทักท้วงในเรื่องการถ่ายคลิปวิดีโอตอนนับคะแนนว่าเป็นการละเมิดการลงคะแนนในทางลับหรือไม่อีกด้วย ซึ่งกรรมการได้มีข้อวินิจฉัยว่าชื่อ “ศุภชัย” นั้น ถือเป็นการแสดงเจตนารมย์แล้วว่าลงคะแนนให้กับนายศุภชัย โพธิ์สุ และการถ่ายคลิปการนับคะแนนนั้นสามารถกระทำได้ เนื่องจากทางลับนั้นกำหนดไว้เฉพาะตอนลงคะแนน ไม่ใช่ตอนนับคะแนน

จากนั้นในขณะที่กำลังนับคะแนนอยู่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. พรรคเพื่อไทยก็ทักท้วงขึ้นมาอีกในประเด็นเดิมให้วินิจฉัยว่าบัตรดีหรือบัตรเสีย ให้ถือว่าบัตรที่เขียนว่าศุภชัย ใจสมุทร เป็นบัตรเสีย ยึดตามพรบ. ชื่อสกุล นอกจากนี้ยังยังมีการกล่าวอีกว่าเหมือนว่าบัตรการลงคะแนนจะมีการทำรหัสแล้ว และเหมือนมีการถ่ายวิดีโอและจดบันทึกเพื่อนำไปตรวจสอบว่าบัตรที่ได้ทำรหัสด้วยการเขียนชื่อบรรทัดหนึ่ง นามสกุลบรรทัดหนึ่ง หรือมีเครื่องหมายอย่างอื่น จะได้เป็นการเช็กว่าได้ลงคะแนนให้ใคร คนไหนลงชื่อให้ใครหรือไม่อย่างไร เห็นควรให้หยุดถ่ายวิดีโอ

จากนั้นนายศุภชัย ใจสมุทร จากพรรคภูมิใจไทย ยังขออภิปราย ในกรณีที่มีคนเขียนชื่อ นามสกุล ตนเองลงไปในบัตรลงคะแนน ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้เป็นแคนดิเดต ว่าแม้อาจจะเขียนนามสกุลผิดด้วยเหตุอันใดก็ตาม แต่ชื่อถูกถือเป็นการแสดงเจตนารมย์แล้ว และการลงคะแนนวันที่ผ่านมาก็ได้วินิจฉัยเรื่องนี้ไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก เช่นเดียวกันกับประเด็นการลงคะแนนลับซึ่งได้วินิจฉัยไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก

สุดท้ายนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ชั่วคราว วินิจฉัยว่าขอให้นับคะแนนต่อไปก่อน และเมื่อจบการนับคะแนน ขอให้ผู้ที่ติดใจ ผู้ที่เสียหายมาพิจารณาร่วมในประเด็นบัตรเสีย ไม่เสีย กับคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อนับคะแนนเสร็จ โดยมีส.ส.มาใช้สิทธิ 495 คน เป็นการลงคะแนนในทางลับ ผลปรากฏว่านายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส. จังหวัดนครพนม จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่สอง

นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นแกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน ที่ให้การสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากที่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้นสภาพไปเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคพลังประชาชน เมื่อปลายปี .. 2551 และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากนั้น

จากผลการลงคะแนนทั้งสองวัน ทั้งตำแหน่งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ 2 นั้น จะพบว่าฝั่งพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐสามารถคว้าเก้าอี้ได้ทั้ง 3 ตำแหน่ง นายชวน ลีกภัย จากพรรคประชาธิปัตย์ ในตำแหน่งประธานสภาฯ นายสุชาติ ตันเจริญ จากพรรคพลังประชารัฐ ในตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่  1 และนายศุภชัย โพธิ์สุ จากพรรคภูมิใจไทย ในตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่สอง

Tags: ,