จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้กิจกรรมต่างๆ ในสังคมต้องหยุดชะงัก เช่นเดียวกับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ SkillLane ผุดโครงการให้เรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคต (TUXSA) ฟรี 1 คอร์ส สำหรับผู้ที่สนใจ 10,000 คนแรกที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน นี้เท่านั้น  

วัตถุประสงค์หลักในโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเรียนผ่านออนไลน์ขณะที่อยู่บ้าน หลีกการใกล้ชิด เลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกเหตุผลหนึ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนของธรรมศาสตร์เพื่อสร้างความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข” รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. กล่าว

หลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นั้นเป็นหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) โดยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้ เหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป เจ้าของธุรกิจ และองค์กรต่างๆ โดยรายชื่อคอร์สที่ร่วมโครงการมีดังนี้

  1. คอร์ส Python for Data Science ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  2. คอร์ส Advanced Python for Data Science ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูง

  3. คอร์ส Business Intelligence ธุรกิจอัจฉริยะ

  4. คอร์ส Data Mining Algorithms ขั้นตอนวิธีสำหรับเหมืองข้อมูล

  5. คอร์ส Fundamental of Digital Transformation พื้นฐานของการแปรรูปแบบทางดิจิทัล

  6. คอร์ส Business Case for Data Science กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  7. คอร์ส Digital Leadership ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล

  8. คอร์ส Digital Organization Behavior พฤติกรรมองค์กรยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่  21-30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าครบจำนวน 10,000 สิทธิ์ ที่ https://skl.website/2W8uIeZ  

Tags: , , , ,