ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือประชาชน ต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้ามากน้อยต่างกันไป ในช่วงที่มีการประกาศให้ปิดสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอีกธุรกิจซึ่งยังคงดำเนินการอยู่เพื่อขายอาหารให้ประชาชน The Momentum พาไปดูตัวอย่างจากห้างเซ็นทรัลว่ามีการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยทั้งกับพนักงานและลูกค้าอย่างไรบ้าง

 

Tags: ,