สิงคโปร์ผ่านกฎหมายต่อต้านข่าวปลอมซึ่งให้อำนาจรัฐบาลกวาดล้างแพลตฟอร์ม รวมไปถึงกลุ่มแชทส่วนตัว โดยรัฐบาลสามารถสั่งให้แพลตฟอร์มต่างๆ นำสิ่งที่เห็นว่าเป็นข้อความเท็จออกได้ หากเห็นว่า “เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์สาธารณะ” และยังสามารถสั่งให้โพสต์แก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อห้ามการแพร่กระจายข่าวเท็จที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์สาธารณะ และคนที่ทำความผิดนี้จะมีโทษอย่างหนัก ทั้งปรับไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยกฎหมายนี้ครอบคลุมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ และเว็บไซต์ข่าว ซึ่งนอกจากการนำข่าวสารที่รัฐบาลเห็นว่า “เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์สาธารณะ” สู่สาธารณชนแล้ว การไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เช่น ให้ลบเนื้อหาหรือแก้ไขก็อาจจะมีความผิดด้วย

หนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดก็คือ กฎหมายนี้สามารถนำไปใช้กับแพลตฟอร์มส่วนตัว เช่น กลุ่มแชท และกลุ่มโซเชียลมีเดีย รวมถึงแอปที่มีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางที่ผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถเห็นข้อความได้ เช่น วอทส์แอป ซึ่งเป็นแอปที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์ รวมไปถึงเทเลแกรมอีกด้วย ช่องทางเหล่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มปิด สามารถสร้างผลกระทบในการกระจายข่าวได้มากเท่ากับแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เป็นแพลตฟอร์มเปิด

แม้รัฐบาลสิงคโปร์จะย้ำว่ากฎหมายนี้ไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดความคิดเห็นของสังคมโดยรวม แต่ก็มีความกังวลและเสียงวิจารณ์ว่า กฎหมายนี้ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล มีการใช้ถ้อยคำกว้างเกินไปว่าสิ่งใดคือประโยชน์สาธารณะ และให้อำนาจแก่รัฐมนตรีมากเกินไปในการตัดสินว่าอะไรจริงหรือเท็จ นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นว่า กฎหมายนี้เป็นการควบคุมพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเพียงเท่านั้น

 

 

อ้างอิง

ภาพถ่ายโดย Edgar Su / Reuters

 

 

Tags: , , , , ,