วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) ที่กระทรวงการต่างประเทศ แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และคณะ แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการตั้งเป้าสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวครั้งแรก

เนื้อหาการประชุมวันนี้มี 3 วาระเร่งด่วนสำหรับการทำงานใน 100 วันแรก ได้แก่ การทำวิจัยสำหรับการพัฒนานโยบายซอฟต์พาวเวอร์ การจัดงาน Winter Festival ในปลายปีนี้ และการลงทะเบียน 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์

สำหรับการลงทะเบียน 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ จะมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันภายในเดือนมกราคม 2577 ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองวางระบบ

ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งอนุกรรมการในซอฟต์พาวเวอร์แต่ละประเภทเพิ่มเติม ก่อนจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงและของบประมาณสำหรับแต่ละโครงการต่อไป โดยจะมีการนัดประชุมทุกเดือน

ด้าน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สาระสำคัญอย่างหนึ่งใน 100 วันแรก คือการจัดงาน Winter Festival โดยงานนี้จะเป็นการเปิดตัวโครงการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างยิ่งใหญ่ และกรุงเทพฯ ควรมีเทศกาลระดับโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยประเทศไทยผลักดันเทศกาลสงกรานต์สำเร็จแล้ว จึงพร้อมดันงานลอยกระทงและ Winter Festival โดยจะเป็นการร่วมมือระหว่างกรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการกระจายรายได้ไปยังชุมชนในพื้นที่ต่างๆ โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนและผลักดัน ส่วนภาครัฐบาลจะเข้าไปเป็นผู้สนับสนุน

ต่อมา พันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษาและกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจะผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นจริง ต้องอาศัย ‘การทำวิจัย’ เพื่อสำรวจดูว่าโลกมองประเทศไทยอย่างไร ในมิติต่างๆ และสิ่งเหล่านั้นสามารถนำมาสังเคราะห์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการได้หรือไม่ ทั้งนี้ Thailand Creative Content Agency (THACCA) ไม่ใช่กระทรวงส่งเสริมวัฒนธรรม แต่เป็นช่องทางสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น โดยเป็นการเพิ่มวัฒนธรรมไทยให้มีมูลค่ามากขึ้นในฐานะ ‘สินทรัพย์’

Tags: ,