วันนี้ (12 กันยายน 2566) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศโชคดี เป็นที่ต้องการแรงงานมาก อัตราว่างงานต่ำกว่า 1% เป็นความโชคดีในความโชคร้าย ประชากรเรามีงานทำ แต่ความต้องการแรงงานของเรามีเยอะมาก เรื่องการพึ่งแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องจำเป็น มากับแรงงานต่างชาติก็ต้องดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็นอยู่ และความมั่นคง

“ปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะ One Stop Service ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเราตระหนัก และได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหาการประมงที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้ดีขึ้น ให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยคำนึงทั้งผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

“เรามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น การท่องเที่ยวเพื่อดึงเงินเข้า ค่าบริการและค่าแรงจะปรับขึ้นตามความต้องการของแรงงาน เราจะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ได้มอบนโยบายให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องที่หลายพรรคก็พูดกันไว้ เพราะทุกพรรคต่างก็เป็นห่วงกังวลประชาชนที่อยู่ชายขอบสังคมต้องได้รับการดูแล ให้มีรายได้ที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้จ่ายประจำวัน

“เรื่องนี้เราจะให้มีการเจรจากันทั้งสามฝ่าย ระหว่างแรงงาน ผู้ว่าจ้าง และรัฐบาล เพื่อปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่ 400 บาท โดยเร็วที่สุด”

ทั้งนี้ นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ในระดับ 600 บาท ภายในปี 2570 โดยจะเป็นการปรับขึ้นแบบขั้นบันได กระนั้นเอง เรื่องดังกล่าวกลับไม่ได้อยู่ในนโยบายรัฐบาล และ ส.ส.หลายคนที่ขึ้นอภิปราย ไม่ว่าจะเป็น ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และเซีย จำปาทอง ส.ส.พรรคก้าวไกล ต่างก็ทวงถามในเรื่องนี้

Tags: , ,