วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมายื่นสอบพรรคเพื่อไทยว่าผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 57 หรือไม่ กรณีที่พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะ แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของพรรคเพื่อไทยแถลงนโยบายใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การถมทะเลตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงสมุทรสาคร – สนธิญาตั้งคำถามว่ามีการรับฟังความคิดเห็น ทำประชามติ หรือไม่อย่างไร เพราะโครงการดังกล่าวเป็นการทำลายการประมงชายฝั่ง บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งจะทำลายสิ่งแวดล้อม และใช้งบประมาณมหาศาล โดยโครงการดังกล่าว สนธิญาเห็นว่าเป็นโครงการ ‘ขายฝัน’ เท่านั้น

2. การปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาท ภายในปี 2570 – สนธิญาระบุว่านโยบายนี้จะทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อาทิ ลาว เมียนมา มาเลเซีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนาม ซึ่งปัจจุบัน ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 234 บาทเท่านั้น ซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเลือกไปลงทุนในประเทศเวียดนามแทน

นอกจากนี้ สนธิญายังตั้งคำถามว่าด้วยนโยบายดังกล่าว พรรคเพื่อไทยต้องการที่จะสกัดการที่กลุ่มบริษัทจากประเทศซาอุดีอาระเบียที่จะมาลงทุนในประเทศไทย 3 แสนล้านบาทในปี 2566 หรือไม่ หรือในที่สุด อาจเป็นการสกัดบางบริษัทที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีก 3-4 แสนล้านบาท

“เพราะการเพิ่มค่าแรง 600 บาท คือการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทเหล่านั้น กว่าโรงงานจะเสร็จ จะเซตระบบ ก็ต้องไปจ่ายค่าจ้างที่ 600 บาทต่อคนต่อวัน นโยบาย 600 บาท ที่ประกาศในขณะนี้ ผมจึงเรียนได้ว่าเป็นนโยบายที่ทำลายระบบเศรษฐกิจประเทศอย่างชัดเจน”

3. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำผู้ที่จบปริญญาตรีเป็น 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน – สนธิญาเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ที่รับราชการ หรือผู้ที่ทำงานเอกชนไปแล้วก่อนหน้านี้ หากคนที่เข้ามาใหม่จะได้รับฐานเงินเดือนสูงกว่า ซึ่งหากปรับเป็น 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน ก็ต้องไปปรับให้รัฐและเอกชนทั้งระบบ ซึ่งจะกระทบกับโครงสร้างงบประมาณประเทศเช่นกัน

ส่วนกรณีที่แพทองธารยืนยันว่าไม่กระทบกับงบประมาณรัฐนั้น สนธิญาระบุว่าเป็นการไม่เข้าใจบริบทราชการ และการพูดในลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นชัดว่าแพทองธารไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี

สนธิญายังกล่าวด้วยว่า กรณีทั้งหมดจึงต้องมายื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสอบว่าพรรคเพื่อไทยผิดมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติประกอบพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะนโยบายทุกนโยบายที่ต้องเอาไปใช้ในการบริหารประเทศ จำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ ต้องประกาศว่าจะต้องหาเงินมาจากไหน วงเงินที่จะใช้อยู่ที่เท่าไร รวมถึงต้องมีการรายงานความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายนั้นๆ และหากไม่ดำเนินการจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง

Tags: ,