วันนี้ (13 กันยายน 2566) คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานกรรมการเอง และมี แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานกรรมการ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ โดยมีตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการ

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการที่น่าสนใจ เช่น พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย, หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล หรือคุณชายอดัม ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง, ชุมพล แจ้งไพร หรือเชฟชุมพล, ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสยามพิวรรธน์ ญาติของ เศรษฐา ทวีสิน, จรัญ หอมเทียนทอง เจ้าของสำนักพิมพ์แสงดาว, มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ผู้บริหารกลุ่มโรงแรมสุโกศล, วิเชียร ฤกษ์ไพศาล หรือนิค จีนี่ อดีตผู้บริหารค่ายเพลงจีนี่เร็คคอร์ดส์ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่, เสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ก่อตั้ง CMO บริษัทออร์แกไนเซอร์ชื่อดัง, ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแคร์, สิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย ขณะที่ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับอำนาจหน้าที่ ได้แก่ กำหนดยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมถึงเสนอแนะเรื่องทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน มาตรการและสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์
นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้ปรับแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ รวมถึงมาตรการในการร่วมมือ-ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไว้ว่า ‘การสร้างพลังสร้างสรรค์’ โดยจะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย และสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

Tags: , ,