วันนี้ (19 กุมภาพันธ์​ 2567) ที่มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตั้งแท่นพิธีสำหรับจัดงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาให้ประชาชนสักการะบูชา ทั้งนี้ เป็นการอัญเชิญมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และจะกระจายต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10-13 มีนาคม 2567 และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2567

สำหรับมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวก ออกแบบโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยจากข้อมูลระบุว่า มณฑปถือเป็นอาคารเครื่องยอดที่มีฐานานุศักดิ์ อาคารสูงสุดในสถาปัตยกรรมไทยประเพณี

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดประเพณีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในเวลา 16.00 น. จะมีการอัญเชิญริ้วขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีป และโคมดอกบัว รถบุปผชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนชุดประจำชาติไทยและอินเดีย ขณะเดียวกัน ภายในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีเปิดงานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์