วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ, สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ว่าที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงว่าที่ ส.ส.กรุงเทพฯ และสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.) พรรคก้าวไกล หารือร่วมกับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และคณะผู้บริหารกรุงเทพฯ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อออกแบบการทำงานร่วมกันในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่มี ส.ส. มากที่สุดในกรุงเทพฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 คน จากทั้งหมด 33 เขต ตามการรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ในการหารือครั้งนี้ ชัชชาติกล่าวถึง 21 ข้อเสนอ ‘Empower Bangkok’ ไม่ว่าจะเป็น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำท่วม โดยพิธาชื่นชมการทำงานของกรุงเทพฯ ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน พร้อมกับระบุว่า หลายข้อเสนอของผู้บริหารกรุงเทพฯ ตรงกับ 300 นโยบายของพรรคก้าวไกล และตรงกับร่างกฎหมาย 45 ฉบับที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นทันทีเมื่อเปิดสภาฯ ทั้งนี้ ระหว่างหารือ ว่าที่ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกลได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อเสนอแก่ผู้ว่าฯ กทม. ด้วย

“การหารือวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะการจะขับเคลื่อนเรื่องใดไปข้างหน้า การร่วมมือกันตั้งแต่ต้นเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ” ชัชชาติระบุต่อว่า ขอขอบคุณพิธาที่ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ วันนี้เป็นก้าวแรกของการเดินทางไกล ทั้ง กทม.และพรรคก้าวไกลมีเป้าหมายเดียวกัน คือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ด้านพิธากล่าวว่า “ปัญหาของกรุงเทพฯ ทั้งเรื่องเก่าและความท้าทายใหม่ จะแก้ไขได้อย่างฉับไวมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ระดับรัฐบาล รัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าฯ กทม. และสภา กทม. ที่ผ่านมา การทำงานมี 3 อุปสรรคสำคัญ คือข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และการประสานงานระหว่างรัฐสภากับสภา กทม. หากแก้ไขทั้งหมดนี้ได้จะทำให้ กทม. ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน”

สำหรับการหารือมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประการแรก ข้อเสนอ 21 ข้อของ กทม. ต้องอาศัยการประสานงานกับรัฐสภาในการแก้ไขกฎหมาย พรรคก้าวไกลพร้อมให้ความร่วมมือ เช่น การแก้ไขฝุ่น PM2.5 ใน กทม. ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากรถยนต์ หากเป็นรถประเภท 4 ล้อ กทม.มีอำนาจในการตรวจ แต่หากมากกว่า 4 ล้อ จะเป็นอำนาจของกระทรวงอื่น

ประการที่สอง ร่างกฎหมาย 45 ฉบับที่พรรคก้าวไกลจะเสนอต่อสภาฯ ที่เกี่ยวข้องกับ กทม. คือการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเขต 

และประการที่สาม การตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านการทำงานระหว่างพรรคก้าวไกลและ กทม. (Bangkok Transition Team) โดยพรรคก้าวไกลมีพิจารณ์เป็นประธาน ส่วน กทม.มีต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธาน 

โดยพิธาทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้คณะทำงานจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้ากันต่อไป เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาว กทม.ทุกคน

Tags: , , , , ,