วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เข้าร่วมเสวนาในงาน CREATIVE TALK CONFERENCE 2024 ‘Creative Generation’ ภายใต้หัวข้อ Essential skills for the future of Thailand

พิธาเริ่มอธิบายถึงวิธีคิดพัฒนาประเทศ คือต้องมองถึงเป้าหมายของประเทศว่าเป็นอย่างไร จะต้องมีกรอบความคิดที่ชัดเจนว่า จะใช้จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่มี เพื่อต่อสู้กับโอกาสและความเสี่ยงอย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจที่ควรจะทำ

โดยพิธาใช้กรอบวิธีคิดแบบ SWOT Analysis (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) เพื่อวิเคราะห์ว่าประเทศประสบปัญหาในด้านใดบ้าง โดยมี 3 ประเด็นหลักที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ดังนี้

1. ปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง หรือปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือของประเทศ

2. สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเตียงและอยู่เพียงลำพังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดลำปาง

3. ปัญหาน้ำ (Water Crisis) ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาที่ไม่เพียงต่อการใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทย

ดังนั้นในมุมมองประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฯ มองว่า อนาคตของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนจุดอ่อนจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ให้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมได้

ขณะเดียวกัน ยังได้ยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ต ว่าเป็นจังหวัดที่มีตัวเลขการท่องเที่ยวสูง มีการเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก แต่น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ เนื่องจากมีการรั่วไหลตามท่อส่งกว่า 50% ทั้งๆ ที่ปริมาณน้ำที่ถูกเก็บนั้นมีเพียงพอ โดยพิธานำกรณีศึกษาจากทาง K-Water บริษัทบริหารจัดการน้ำที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มาเล่าให้ฟังว่า เกาหลีใต้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence: AI) และโดรนขนาดเล็ก เพื่อวิเคราะห์ ‘เสียง’ และ ‘ความดันน้ำ’ ว่า มีพื้นที่ใดบ้างที่มีการรั่วไหล และส่งโดรนเข้าไปแก้ไขระบบท่อที่มีปัญหา ทำให้สามารถลดปริมาณน้ำรั่วไหลในระบบท่อจากกว่า 40-50% เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เหลือเพียง 5% ในปัจจุบัน

เมื่อพิธีกรถามถึงสภาพเศรษฐกิจไทยว่าเป็นอย่างไร พิธากล่าวว่า จากสถิติที่แสดงออกมานั้น ไม่ว่าจะเป็น GDP ที่เติบโตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ตัวเลขการส่งออก หรือตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เศรษฐกิจไทย ‘ตกขบวน’ ตามไม่ทันประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

“มันมีอะไรหลายอย่างที่กำลังเปลี่ยนไป อุตสาหกรรม EV ที่จะเข้ามาแทนสันดาป พลังงานสะอาด มันทำให้เห็นว่าเราตกขบวนมากพอสมควร ถึงเวลาที่ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และมองหาอุตสาหกรรมใหม่เข้ามา เป็นสิ่งที่รัฐบาลและเอกชนต้องช่วยกันคิดให้จริงจัง เพราะกินบุญเก่าไม่ได้แล้ว

“การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงแค่กดค่าแรงงานให้ถูก แต่จะต้องมองว่าบุคลากรในประเทศมีความพร้อมในด้านใดบ้าง และใช้ปัญหาที่มีในประเทศมาสร้างเป็นอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับที่เกาหลีใต้ทำมา” ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวทิ้งท้าย

Tags: , , ,