นี่มันนกอะไรกันล่ะเนี่ย?

หลายคนอาจจะตั้งคำถามกับสิ่งมีชีวิตติดปีกชนิดหนึ่ง ที่อาศัยอยู่แถวย่านราชวัตร กรุงเทพมหานคร

หากให้เฉลยพันธุ์ของนกชนิดนี้ ก็คือ ‘นกปากห่าง’ (Asian Openbill) เป็นนกที่มีลักษณะขนสีขาว จะงอยปากยื่น และขายาวเป็นเอกลักษณ์ มักอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อหาสัตว์น้ำเล็กๆ กิน อย่างหอย ปู หรือเขียด

คำถามสำคัญคือ ทำไมนกปากห่างถึงอยู่ในย่านนี้ล่ะ?

ต้องอธิบายย้อนกลับไปว่า เดิมทีกรุงเทพฯ ยังไม่ได้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เช่นปัจจุบัน ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2438 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชอุทยาน โดยขุดเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และมีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวพัฒนาจนเป็นสวนสัตว์ดุสิต หรือ ‘เขาดินวนา’

เหตุผลให้นกปากห่างมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เนื่องจากพื้นที่เขาดินวนาที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำและอุดมสมบูรณ์นั่นเอง 

ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 10 มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทรงพระราชทานที่ดินขนาดใหญ่ในย่านคลองหก จังหวัดปทุมธานี ให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงย้ายเขาดินวนาไปตั้งยังพื้นที่ใหม่ ซึ่งในช่วงของการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ องค์การสวนสัตว์ได้เคลื่อนย้ายสัตว์จากเขาดินวนากว่า 1,600 ตัว ออกไปตามสวนสัตว์ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น

อย่างไรเสียนกปากห่างไม่ได้ถูกย้ายตามไปด้วย เพราะไม่ใช่สัตว์ในการดูแลของสวนสัตว์ ทำให้พวกมันต้องย้ายมาอาศัยอยู่ในย่านราชวัตร

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2567) ทีมช่างภาพ The Momentum ลงพื้นที่เก็บภาพกลุ่มนกปากห่าง บริเวณแยกราชวัตร โดยพบว่า นกชนิดนี้ทำรังอยู่บนต้นไม้อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงกว่า 10 ตัว

นี่จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นร่องรอยที่ยังคงอยู่ของเขาดินวนา โดยพื้นที่สวนสัตว์เดิมยังคงถูกทิ้งร้างรอคอยแผนการพัฒนาต่อไป

Tags: , ,