โครงการ Drawdown ออกรายงานเกี่ยวกับวิธีที่เราจะช่วยชะลอภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน ที่สามารถทำได้เลยทันที ที่ไม่ใช่แค่ทำได้ง่ายๆ เท่านั้น แต่มันยังถูกกว่าการไม่ทำอะไรเลย

รายงาน The Drawdown Review มีเนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ถึงวิธีแก้ปัญหาวิกฤตสภาวะโลกร้อน โดยอยู่บนฐานงานศึกษาของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั่วโลก ในหลายๆ ภาคส่วน ตั้งแต่การเงินไปจนถึงวิทยาศาสตร์ของสภาวะอากาศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางในการลดและหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย ตอนนี้ วิธีการที่สำคัญนั้นคือ หยุดการปล่อยก๊าซจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อย่าง คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน สู่ชั้นบรรยากาศ

รายงานของโครงการ Drawdown ได้นำเสนอ 76 วิธีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก  ที่ผลลัพธ์ของมันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน และค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นจากผลกระทบทางมลพิษไปประมาณ 144 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  ขณะที่ต้นทุนล่วงหน้าอาจสูงถึง 26.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แผนการนี้อาจสำเร็จได้เร็วที่สุดในกลางทศวรรษ 2040

ในรายงานได้จัดหมวดหมู่ตามกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่  พลังงาน  ขยะอาหาร เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การก่อสร้าง และการคมนาคม  โดยมีกุญแจสำคัญ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปกป้องและเพิ่มวงจรทางธรรมชาติในการหมุนเวียนทางเคมี และการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ นี้โดยที่ยังสามารถพัฒนาสังคมไปได้พร้อมกัน

แน่นอนว่า วิธีการเหล่านั้นเรียกร้องให้เราเปลี่ยนวิธีการผลิตไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน  30% ของวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และอีก 30% คือวิธีการแทนที่การใช้พลังงานฟอสซิล  ทั้งนี้ ในรายงานได้สงวนท่าทีต่อการนำนิวเคลียร์มาใช้ทดแทนพลังงานจากคาร์บอนในอนาคต  โดยโครงการ Drawdown เชื่อว่า เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดได้โดยพลังงานทดแทน และไม่เห็นด้วยว่าพลังงานนิวเคลียร์มีความจำเป็น

ในรายงานยังมีบางคำแนะนำที่สามารถทำได้ทันที เช่น เปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

รายงานไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่การรักษาพลังงานเท่านั้น แต่ยังเน้นการเพิ่มปอดของโลก ที่รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรกรรม  

นอกจากนี้ รายงานได้ระบุถึงวิธีการที่ทรงพลัง แต่มักถูกมองข้าม อย่างการลดขยะอาหาร การส่งเสริมสตรีให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ดูรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.drawdown.org/drawdown-framework/drawdown-review-2020  

ที่มา

https://www.businessgreen.com/analysis/4012020/project-drawdown-world-halt-global-warming-entirely-mid-2040s

https://www.sciencealert.com/report-outlines-76-of-the-best-solutions-for-tackling-the-climate-crisis-right-now

https://www.drawdown.org/drawdown-framework/drawdown-review-2020  

ภาพ  : SASCHA SCHUERMANN / AFP

Tags: , ,