วันนี้ (18 เมษายน 2562) เป็นฤกษ์กำหนดการทำพิธีเสกน้ำอภิเษกที่จะใช้สำหรับการสรงพระมุรธาภิเษกและอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพิธีเสกน้ำอภิเษกจะทำพิธีที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

กระทรวงมหาดไทยได้เคลื่อนขบวนเชิญน้ำอภิเษกจาก 76 จังหวัด จำนวน 86 คนโท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 หลังจากได้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดแล้ว ออกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมที่วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นขั้นตอนการเตรียมพิธีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในเช้าเวลา 07.30 .วันที่ 19 เมษายน จะมีริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงสำคัญและเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม เนื่องด้วยบริเวณที่ตั้งถือเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาล

.ดร....สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวถึงเกร็ดความรู้ว่าด้วยพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมซึ่งต้องประกอบพิธี วัดสุทัศนเทพวราราม ไว้ว่า

เหตุที่ใช้วัดสุทัศนฯ ประกอบพิธี เพราะสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นกลางพระนคร เป็นวัดกลางเมือง และโปรดฯ ให้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐาน 

บริเวณที่ตั้งวัดสุทัศนฯ ถือเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพฯ เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ เป็นศูนย์กลางจักรวาล เดิมพระราชทานนามว่าชื่อวัดมหาสุทธาวาส‘ ต่อมา สมัยรัชกาลที่ พระราชทานนามว่าวัดสุทัศนเทพวราราม‘ ชื่อนี้ หมายถึงเมืองสุทัสสนนครบนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทร์ ทรงสื่อเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ส่วนรัชกาลที่ พระราชทานนามพระนครแห่งใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยา‘ คำว่ารัตนแปลว่าแก้วโกสินทร์คือพระอินทร์ หมายความถึงแก้วของพระอินทร์ แก้วสีเขียวนั้นแทนพระแก้วมรกตราชธานีใหม่ จึงเป็นเมืองของแก้วมรกตพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจึงประกอบขึ้นที่วัดแห่งนี้ เป็นแบบแผนอันศักดิ์สิทธิ์” 

อ้างอิง:

https://www.prachachat.net/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/news-316162

https://workpointnews.com/2019/04/18/อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก-76-จ/

ภาพ:

REUTERS/Athit Perawongmetha