วันนี้ (23 เมษายน 2567) ที่รัฐสภา ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีไฟไหม้โรงงานรับกำจัดสารเคมี วินโพรเสส อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยระบุว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องการแก้ไขมากกว่า 10 ปี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลเร่งจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ชุติพงศ์กล่าวว่า ในโรงงานมีสารเคมีที่ไม่สามารถระบุชนิดอยู่หลายตัว ไม่ว่าจะเป็นสารกรด สารด่าง กากอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง และเศษวัสดุที่ติดไฟได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจแก่ประชาชนถึงผลกระทบต่อประชาชน อีกทั้งในช่วงฤดูฝน โรงงานนี้ยังเคยเกิดน้ำท่วม น้ำที่ไหลออกมามีการปนเปื้อนสารเคมีเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน จากวันนั้นจนถึงวันนี้เพิ่งมีคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ให้ขนย้ายสารเคมีอันตรายออกจากโรงงานและนำไปกำจัดให้ถูกต้องทั้งหมด

ทั้งนี้ ชุติพงศ์ฝากไปยังผู้เกี่ยวข้อง คือให้หน่วยงานไล่เรียงรายชื่อสารเคมีที่กระจายออกมา เนื่องจากกรมอุตสาหกรรมระบุแต่เพียงว่า เป็นสารกรดด่าง สารเรซิน ซึ่งประชาชนตั้งคำถามว่า ควันพิษจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ต้องการเห็นการประเมินและตรวจสอบว่า ควันพิษดังกล่าวลอยไปกว้างแค่ไหน มีสารพิษเจือปนมากแค่ไหน มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั้งในแง่อากาศและน้ำมากเพียงใด

ส.ส.พรรคก้าวไกลยังอีกมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุงและหาทางรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการติดตามการเคลื่อนย้ายสารเคมีและขยะอุตสาหกรรมอันตราย เพื่อให้รู้ว่ามีการขนย้ายจากจุดใดไปยังจุดใด อีกทั้งยังเรียกร้องให้รัฐเร่งออกมาตรการรับมือในระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางแก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน รวมถึงเร่งผลักดันกฎหมายการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมาย PRTR เพื่อบังคับใช้ให้เกิดผลมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ชุติพงศ์ฝากคำถามเร่งด่วนไปยังรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมว่า จะชดเชยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบและกรอบเวลาอย่างไร ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และยาว

“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวนานกว่า 10 ปี ผมเป็น ส.ส.ได้มาพูดในสภาฯ 2 ครั้ง ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะขนย้ายสารกากอุตสาหกรรมต่างๆ ออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี ก็ควรจะเร่งรัดให้เร็วกว่านี้ เพราะความกังวลเรื่องนี้มีมานานกว่า 10 ปี” 

Tags: , , ,