วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงมติโหวตหรือไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมข้ามขั้ว พร้อมกับมีแถลงการณ์จากพรรคตามมาดังนี้

1. รัฐบาลผสมข้ามขั้วที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีการนำพรรครัฐบาลขั้วเดิมเกือบทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย เท่ากับขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาล

2. การที่พรรคก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกฯ รัฐบาลผสมข้ามขั้วนี้ ไม่ใช่การปิดสวิตช์ ส.ว.ตามที่มีการกล่าวอ้าง แต่เป็นการเดินตาม ส.ว.เพื่อปิดสวิตช์พรรคก้าวไกล

เพราะหากทุกพรรคการเมืองมีเจตนาที่จะปิดสวิตช์ ส.ว. และเคารพเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องแสดงออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัดตั้งโดยพรรคก้าวไกลตั้งแต่แรก ไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของ ส.ว.และอ้างว่าปิดสวิตช์ ส.ว.

3. แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบคณะรัฐมนตรี แต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า หน้าตาคณะรัฐมนตรีจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมมากนัก พรรคก้าวไกลไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้มีอำนาจ แต่ไม่เกรงใจประชาชน จะผลักดันวาระที่ก้าวหน้า และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงได้

ชัยธวัชทิ้งท้ายว่า การไม่โหวตแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย ไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานคุณสมบัติส่วนบุคคลใดๆ แต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคือ ‘มีเราไม่มีลุง มีลุงไม่มีเรา’

Tags: