ค่ำวันที่ 24 มิถุนายน ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มีการเลี้ยงส่งสมาชิกจากวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ (Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือ RBSO) ที่กำลังจะไปร่วมบรรเลงกับวงออร์เคสตราจากนานาประเทศในงาน ‘เอเชีย อิน เรโซแนนซ์ 2019’ ณ กรุงโตเกียว ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

งานนี้จัดขึ้นโดยเจแปน ฟาวน์เดชั่น ไฮไลต์หนึ่งของงานคือ กาล่าคอนเสิร์ต ที่จัดแสดง ณ โรงละครมหานครโตเกียว บรรเลงโดยนักดนตรีกว่า 100 คน จากประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และญี่ปุ่น ภายใต้การกำกับของ เคนอิจิโร่ โคบายาชิ หนึ่งในวาทยากรชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก 

วงดุริยางค์ RBSO ส่งสมาชิกไปร่วมบรรเลงทั้งหมด 20 คน ตามวิสัยทัศน์ของวงที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในฐานะทูตวัฒนธรรม ต้องการปลูกฝังดนตรีคลาสสิกให้คนรุ่นใหม่ และทำให้ดนตรีคลาสสิกสามารถเข้าถึงทุกคนได้ โดยมีการสนับสนุนด้านเทคนิคจากเจแปน ฟาวน์เดชั่น ที่ส่งนักดนตรีและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดความรู้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้คณะวงดุริยางค์เอาชนะความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคทางดนตรี การบำรุงรักษาเครื่องดนตรีและการบริหารจัดการวงดุริยางค์ด้วย  

นอกจากงานกาล่าคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้ว ยังมีชาวไทยที่เข้าร่วมงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น โปรเจ็กต์ ‘Fever Room’ ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ‘ปรารถนา – ภาพเหมือนการเข้าสิง’ ละครเวทีที่สร้างจากจากนวนิยายของอุทิศ เหมะมูล ‘The Breathing of Maps’ การบรรยาย-แสดงสดโดยนักประวัติศาสตร์ไทย ศ.ธงชัย วินิจจะกูล ทั้งยังมีการแสดงสตรีทแดนซ์ร่วมระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น จนถึงการฉายภาพยนตร์พิเศษและวงเสวนา รวมถึงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร และกิจกรรมอื่นๆ ในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เจแปน ฟาวน์เดชั่น คือองค์กรที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในหลายๆ สาขา ตั้งแต่ศิลปะ วัฒนธรรม จนถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งงาน เอเชีย อิน เรโซแนนซ์ ที่จัดขึ้นทุกปี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

 

ภาพ: Royal Bangkok Symphony Orchestra