ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย เพราะนอกจากจะเป็นฤดูฝนแล้ว ที่ผ่านมายังเป็นผลมาจากพายุดีเปรสชันมูน” (Mun) อีกด้วย ว่าแต่ฝนที่ตกในประเทศไทยมีกี่แบบกันนะ 

1.ฝนพาความร้อน (Convectional Rain) คือฝนที่เกิดจากกลุ่มอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นจนถึงจุดไอน้ำกลั่นตัวลงมาเป็นฝน ลักษณะ ฝนที่ตกเป็น แบบฝนโปรย (Rain – Shower) หรือเกิดฝนตกหนักมากเป็นระยะเวลาสั้นๆ ปรากฏในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน             

2.ฝนปะทะภูเขา (Orographic Rain) คือฝนที่เกิดจากลมที่มีความชื้นพัดไปปะทะภูเขา โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มักจะตกในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ตามปกติมักในช่วงตอนบ่ายหรือตอนกลางคืน

3.ฝนพายุหมุน (Cyclonic Rain) ประเทศไทยตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุหมุนซึ่งก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกเข้าสู่ชายฝั่งทะเลเวียดนาม เลยเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พายุที่พัดเข้ามาในประเทศไทยมักจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่น

4.ฝนแนวปะทะ (Frontal Rain) เป็นฝนที่เกิดจากมวลอากาศร้อนและอากาศเย็นมาพบกัน ฝนชนิดนี้จะเกิดในช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายน และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 

เดือนเมษายน

5.ฝนมรสุม (Monsoon) เป็นฝนที่ตกในฤดูมรสุมและฝนที่ตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ำฝนมากในเมื่อร่องมรสุมพัดผ่าน

6.ฝนชะช่อมะม่วง (Mango Shower) เป็นฝนขนาดเบา เกิดจากคลื่นในกระแสลมตะวันออกพัดผ่านเข้ามาสู่ผืนแผ่นดิน จะตกในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์

7.ฝนฟ้าคะนอง (Thundery Rain) เป็นฝนที่ตกเป็นครั้งคราวมีฟ้าแลบ

8.ฝนซู่ฟ้าคะนอง (Thundery Shower) เป็นหยาดน้ำฟ้า ที่ตกลงมามีลูกเห็บเกิดขึ้นด้วย

9.พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) เกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ ฟ้าร้อง มีลูกเห็บตกด้วย

10.ฝนตกเป็นครั้งคราว (Occasional Rain) เป็นฝนที่ตกไม่ต่อเนื่องกัน หยุดนาน แล้วก็ตก ท้องฟ้าครึ้มฝนมีเมฆหนา

11.ฝนตกเป็นระยะ (Intermittent Rain) เป็นฝนที่ตกแล้วหยุด หยุดแล้วตกแล้วหยุดสลับกันไปเป็นช่วงๆ 

12.ฝนตกต่อเนื่องกัน (Continous Rain) บางครั้งเรียกว่าฝนพรำหรืออื่น ได้แก่ ฝนเฉพาะแห่ง ฝนเป็นแห่ง และฝนกระจายเป็นบริเวณกว้าง

13.ฝนโคลน (Mud Rain) เป็นฝนที่มีละอองของดินทราย ผงฝุ่น ผสมอยู่ทำให้ฝนที่ตกลงมามีสีคล้ายน้ำโคลน

14.ฝนเลือด (Blood Rain) เป็นฝนที่มีฝุ่นสีแดงผสมอยู่มาก

15.ฝนสีเหลือง (Sulphur Rain) เป็นฝนที่มีละอองของฝุ่นสีเหลืองอยู่มาก

ข้อมูลจาก 

https://sites.google.com/site/kannika96118/prapheth-khxng-fn-thi-tkni-prathesthiy?fbclid=IwAR1J3tIwFOhmn-nrQPFrt3QYNM7Tw8HNJVnEx1ZGUTkKky7Bh9rzxIj9G9Q

Tags: ,