ปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่า มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รอการกำจัดในประเทศไทยตกค้างอยู่มากกว่าหนึ่งแสนตัน

ขณะที่มือถือก็เป็นหนึ่งในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคนทิ้งมากเช่นกัน ตามสถิติของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ามือถือที่ตกค้างตามครัวเรือนทั่วประเทศมีมากกว่า 200 ล้านเครื่อง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา 10 ปี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำธุรกิจด้านการให้บริการเครือข่ายสัญญาณ มีความสามารถในการกำจัดมือถิือเก่าได้แค่ 20 ล้านเครื่องเท่านั้น และยังมีเครื่องใหม่สะสมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 15 ล้านเครื่องต่อปีิ

ถ้าคุณกำลังจะซื้อมือถือใหม่ แต่ไม่อยากเพิ่มจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะเอาเครื่องเก่าไปทำอะไร?

เราสามารถเอาไปบริจาค เพื่อแลกกับเครื่องมือแพทย์ใหม่ในโรงพยาบาลได้ด้วย กับโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2 ภายใต้แนวคิด “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา”

โดยมีเป้าหมายรับบริจาคมือถือเก่าจำนวน 5 ล้านเครื่อง เพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล และนำรายได้จากการรีไซเคิลมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคมือถือเก่าได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 61 ที่จิตอาสาประจำโครงการ 2 หมื่นคนทั่วประเทศและที่โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัย ศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ประจำตำบล ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และร้านเจมาร์ททุกสาขา

สามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ ได้ที่ www.facebook.com/recycleandreduce หรือ ส่งไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์ประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เลขที่ 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 

ที่มาภาพ:  REUTERS/Tyrone Siu

Tags: , , ,