ปัจจุบันมีวิธีมากมายที่ช่วยกล่อมประสาทและผ่อนคลายสมองเพื่อให้เรานอนหลับ ทั้งการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้สงบและมืด การทำกิจกรรมผ่อนคลายร่างกาย เช่น การทำสมาธิและงดการเล่นโทรศัพท์ หรือการใช้อาหารเสริมเช่นเมลาโทนิน ที่ช่วยให้การนอนให้แต่ละครั้งมีคุณภาพมากขึ้น

แต่อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและมีงานวิจัยรองรับว่าได้ผลจริง คือการฟังคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) รูปแบบเสียงที่มีเทคนิคนำคลื่นเสียงความถี่แตกต่างกัน 2 คลื่น มาผสมเป็นเสียงเดียวกัน ซึ่งเมื่อสมองได้รับเสียงความถี่ที่แตกต่างกัน 2 ความถี่ในเวลาเดียวกัน ในหูแต่ละข้างจะรับรู้เสียงต่างกัน ซี่งเป็นความแตกต่างระหว่างความถี่ 2 ความถี่ที่แยกจากกัน แต่สมองของเราจะปรับความถี่ทั้งสองนี้ให้เป็นโทนเสียงใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับความตื่นตัวของสมอง ช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล และสามารถนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงจากงานวิจัย ‘Who uses digital drugs? An international survey of ‘binaural beat’ consumers’ โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology ในประเทศออสเตรเลีย ได้ทำแบบสำรวจชื่อ ‘Global Drug Survey 2021’ ที่เจาะลึกถึงการใช้คลื่นเสียงบำบัดสมองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของผู้คนในปัจจุบัน พบว่ามีถึง 72 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนในปัจจุบันที่ใช้คลื่นเสียงบำบัดเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายและหลับได้ในแต่ละคืน

ส่วนกลุ่มอื่นๆ พบว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ให้ความเห็นว่าการใช้คลื่นเสียงบำบัดมีความใกล้เคียงกับยาจำพวกกล่อมประสาท และกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้คลื่นบำบัดนี้ในการกล่อมประสาทตัวเอง โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการนอนหลับแต่อย่างใด

ประเด็นดังกล่าวทำให้ ดร.โมนิกา บาร์รัต (Monica Barratt) หัวหน้าทีมวิจัยเผยว่า ผู้ร่วมทดลองหลายคนมีการเปรียบเทียบคลื่นความถี่ดังกล่าวกับยาในรูปแบบเคมีภัณฑ์ หลายคนยอมรับว่าใช้การฟังคลื่นเสียงบำบัดสมองควบคู่กับยากล่อมประสาท เพื่อให้สมองผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้น

หลังจากนี้จะมีการสำรวจและค้นคว้าต่อไปถึงรูปแบบการใช้ยาดิจิทัลอย่าง ‘Binaural Beats’ ว่าจะปรับปรุงและควบคุมให้กลายเป็นยารักษาเกี่ยวกับการกล่อมประสาทได้จริงหรือไม่ เหมือนที่ผู้ร่วมทดลองกำลังใช้อยู่ปัจจุบัน

ที่มา:

https://www.studyfinds.org/digital-drugs-audio-clips-get…/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dar.13464

Tags: , ,