เมื่อวันที่ 26 ..62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ รัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ หลังจากมีอาการป่วยระบบหัวใจล้มเหลวและเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาล สิริอายุได้ 98 ย่าง 99 ปี

พล..เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ 5 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) ภายหลังที่จบการศึกษาในปี 2484 ได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีน และสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี 2485-2488

เคยเข้าร่วมการรัฐประหาร 2 ครั้ง คือ คณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ในวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ก่อนที่จะได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกในวันที่ 3 มีนาคม 2523 สมัยที่สองในวันที่ 30 เมษายน 2526 และสมัยที่สามในวันที่ 5 สิงหาคม 2529 และสิ้นสุดลงในวันที่ 3 สิงหาคม 2531 โดยจากนั้นจัดให้มีการเลือกตั้งต่อมา

ภายหลังที่ พล..เปรม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (3 สิงหาคม 2531) ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 4 .. 2541 และดำรงตำแหน่งต่อมาจนถึงแก่อสัญญกรรม

ในสมัยที่ พล..เปรม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับว่าได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากต่อประเทศชาติ โดยมีนโยบายที่สำคัญ อาทิ การเมืองนำการทหาร ซึ่งเกิดขึ้นในปลายสมัยสงครามเย็น โดยได้ผ่อนปรนท่าทีอันแข็งกร้าวต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก่อนออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 66/2523 นิรโทษกรรมแก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งเดินทางเข้าป่าในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา ให้หวนกลับมาเรียนต่อ ซึ่งหลายคนก็ได้กลายมาเป็นนักวิชาการและครูบาอาจารย์ที่สำคัญต่อมา

คำนำหน้าป๋าได้รับมาในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า .สระบุรี ซึ่งมีที่มาจากธรรมเนียมการดูแลลูกของน้องของ พล..เปรม ที่มักจะมีเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเรียกและปฎิบัติต่อพวกเขาราวกับเป็นลูก

 

อ้างอิง

https://www.bbc.com/thai/thailand-41025621

https://www.thaipost.net/main/detail/36803?fbclid=IwAR32ZmMcttYKMrEBS4XXphlObvEUwE71xXXJtdCDjMFBZIehUXqqCChzNSc

Tags: