ประมวลภาพประชาชนชาวไทยที่ชื่นชมพระเกียรติ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 โดยต่างสวมเสื้อสีเหลืองและถือพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความจงรักภักดีด้วยการเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเวลาที่ขบวนเสด็จผ่าน

 

เครดิตภาพ: REUTERS/Soe Zeya Tun, Navesh Chitrakar, Athit Perawongmetha และ AFP PHOTO / THAI ROYAL HOUSEHOLD BUREAU